Weidevogelseizoen afgetrapt voor vrijwilligers

Het Weidevogelseizoen is in het 1e weekend van februari 2024 afgetrapt met een vrijwilligersbijeenkomst. Vrijwilligers beschermen de nesten van weidevogels en tellen de nesten.
Gepubliceerd op: 5-februari-2024

Onmisbaar

Jullie zijn onmisbaar in de bescherming van weidevogels in Gelderland. Bedankt daarvoor!

Harold Zoet

Gedeputeerde

Startdag 

In Gelderland werken honderden vrijwilligers en boeren samen om weidevogels te beschermen. Vrijwilligers beschermen en tellen nesten in weilanden en overleggen met boeren over het maaibeleid en geven voorlichting. Op de Weidevogel startdag komen vrijwilligers van weidevogelgroepen en medewerkers van 4 agrarische natuurcollectieven bij elkaar. Deze collectieven sluiten met de boeren overeenkomsten af voor beheer dat gericht is op bescherming van weidevogels en hun kuikens.  

Resultaten 2023 voorzichtig positief 

Annette den Hollander is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en presenteerde de resultaten van 2023. Annette: “De weidevogels hebben het nog steeds moeilijk maar het is bemoedigend dat het broedsucces van de Grutto, de koning onder de weidevogels, er vorig jaar in 18 van de 34 telgebieden er goed uit zag.” De vrijwilligers telden 624 broedparen van de grutto en daarvan had 68 procent bij de 2e telronde eind mei/begin juni 2023 nog kuikens in het veld lopen. Om de populatie in stand te houden moet dit percentage minimaal 65 zijn. 

Pluim voor de vrijwilligers 

Harold Zoet benadrukte in zijn bijdrage het belang van de goede samenwerking tussen boeren, agrarische natuurcollectieven en de vrijwilligers. Vooral de laatste groep kreeg van de provinciebestuurder een pluim op de hoed: “De vrijwilligers zijn onmisbaar en leveren met zijn allen ontzettend veel inspanningen voor de bescherming van de ‘big five’ onder de weidevogels. De grutto, kievit, tureluur, wulp en scholekster hebben in Gelderland belangrijke broedgebieden die beschermd moeten worden.” Zoet roemde de rol van vrijwilligers bij het beschermen van nesten bij agrarische werkzaamheden en het belang van kruidenrijke graslanden waar de kuikens veilig kunnen opgroeien.

Het eerste Kievitsei 

Aan het eind van de dag ontvingen de vrijwilligers alle informatie en materialen die zij de komende maanden nodig hebben voor hun beschermingswerk. Gewapend met bamboestokken, waarmee de nesten gemarkeerd kunnen worden, gingen ze huiswaarts. Klaar voor de start van het seizoen dat altijd wordt gemarkeerd door de vondst van het eerste kievitsei begin maart. Harold Zoet beloofde als het kan langs te komen om de vinder van het eerste ei te feliciteren.