Waterprofessionals omarmen Panorama Gelderse Rivieren

Er kwamen 26 reacties binnen op het concept Panorama Gelderse Rivieren. De respons kwam van overheidspartners in het rivierengebied, zoals waterschappen, gemeenten, omliggende provincies en enkele brancheverenigingen.
luchtfoto Gelderse Rivieren
Gepubliceerd op: 3-oktober-2022

Integrale Gelderse aanpak rondom rivieren

Gelderland is een echte rivierenprovincie. In 2022 is een rivierenaanpak echter breder dan dijken alleen. Veel vraagstukken zoals het bouwen van huizen, de aanpak van stikstof, droogte en natuurontwikkeling komen samen bij rivieren. Maar niet alles kan. We moeten dus keuzes maken. Het Panorama Gelderse Rivieren geeft daarbij een handvat. 

Reacties waterpartners

In het voorjaar hebben we het Panorama Gelderse Rivieren aan onze partners laten lezen. De provincie vroeg om ideeën om in de toekomst goed te kunnen samenwerken met:

  • Rijkswaterstaat
  • waterschappen
  • gemeenten
  • ondernemers
  • terreineigenaren (boeren/natuurorganisaties)

We willen samen met hen aan de slag in het rivierengebied. Het commentaar van onze partners bundelden we in een zogeheten reactienota. De reacties zijn overwegend positief. De waterprofessionals willen dat we toekomstige ontwikkelingen in samenhang met rivieren oppakken. In vaktermen zegt men: "Water en bodem zijn sturend in gebiedsontwikkelingen." 

Mix van Gelderse en Haagse regelgeving

Na alle inbreng gaat provincie Gelderland het Panorama Gelderse Rivieren iets aanpassen. Er komt meer aandacht voor veerdiensten en het winnen van delfstoffen. De provincie neemt deze (en andere) aanbevelingen graag aan. Verder gaan we Gelderse en Haagse waterplannen samenbrengen. Vanaf 2023 zal onder meer het zogenoemde Programma Onder Omgevingswet (POW) voor IRM (integraal riviermanagement) de ontwikkelingen van de Gelderse rivieren mede gaan bepalen. Ontwikkelingen, die wat Gelderland betreft, het stempel van het Panorama Gelderse Rivieren krijgen.