Verwijderen dak schuur Reethsestraat 23

In de tweede helft van januari 2023 verwijdert Provincie Gelderland de asbestplaten die op het dak liggen van de meest zuidelijke schuur aan Reethsestraat 23. Hiervoor huren we een bedrijf in dat gespecialiseerd is in het verwijderen van asbest.
Verwijderen dak schuur Reethsestraat 23
Gepubliceerd op: 20-januari-2023

Met het verwijderen van het dak willen we de risico’s minimaliseren op de verspreiding van asbest door brand of andere calamiteiten. De schuur zelf wordt niet verwijderd en blijft staan totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het Inpassingsplan Railterminal Gelderland.

Dit is een bericht van Provincie Gelderland.