Uitspraak Raad van State over Railterminal Gelderland vertraagd

Op maandag 28 november 2022 was de zitting bij de Raad van State over het inpassingsplan Railterminal Gelderland en de bijbehorende vergunningen.
pen die schrijft
Gepubliceerd op: 20-januari-2023

Daar behandelde de Raad van State de bezwaren die door partijen zijn ingediend. Uitgangspunt van de Raad van State is om binnen 6 weken een uitspraak te doen. Tijdens de zitting werd al aangegeven dat een uitspraak binnen die termijn te optimistisch was. Inmiddels hebben we nu ook officieel bericht gekregen dat de termijn om een uitspraak te doen is verlengd met nog 6 weken tot eind februari 2023.

Dit is een bericht van Provincie Gelderland.