Uitspraak Raad van State over Bouwvrijstelling

De Raad van State oordeelde woensdag 1 november 2022 dat de vrijstelling voor stikstofuitstoot in de bouwfase niet meer gebruikt mag worden. We maken ons zorgen over de gevolgen van de uitspraak voor de woningbouw en de aanleg van warmtenetten, windmolens en wegen.
Bouwplaats Elst
Gepubliceerd op: 4-november-2022
Peter Kerris

De vrijstelling is in strijd met Europese wetten

De uitspraak van de Raad van State kan voor vertraging zorgen, terwijl we de woningbouw juist willen versnellen. Tegelijkertijd laat het zien dat we niet langer kunnen wachten met het verminderen van stikstofuitstoot en het versterken van de natuur.

Peter Kerris

Gedeputeerde

Uitspraak kan zorgen voor vertraging

De bouwvrijstelling was bedoeld om urgente maatschappelijke opgaven mogelijk te maken, zoals woningbouw, warmtenetten en zonneparken. Voortaan moet voor alle bouwprojecten een stikstofberekening worden gemaakt en waar nodig moet stikstofruimte worden gevonden. Dit kan zorgen voor vertraging of uitstel. De uitspraak van de Raad van State heeft niet alleen betrekking op woningbouw, maar ook op de aanleg van warmtenetten, windmolens en zonneparken, terwijl die projecten bijdragen aan de klimaatdoelen. De uitspraak heeft geen gevolgen voor het onderhoud van wegen en maatregelen om de natuur te herstellen. 

Overheid en bouw moeten vertraging inhalen

De gevolgen van het wegvallen van de vrijstelling voor de bouwfase moeten nog in kaart worden gebracht, maar we verwachten dat een deel van de 100.000 woningen die we voor 2030 moeten bouwen hierdoor vertraging gaat oplopen. Vertraging die we moeten inhalen om de woningdoelen te halen, zegt Peter Kerris: “De uitspraak laat zien dat we serieus werk moeten maken van natuurherstel en stevig moeten inzetten op fabrieksmatig en stikstofvrij bouwen. Het stapelen van stenen is verleden tijd. De overheid en de bouw moeten hiervoor samen een flinke stap bijzetten. Zodat we de vertraging die ontstaat weer kunnen inhalen.”