Tijdelijke subsidie wolfwerende maatregelen in Nijkerk en Bronckhorst

Schapen- en geitenhouders in Nijkerk en Bronckhorst kunnen tot 24 november 2023 subsidie aanvragen bij provincie Gelderland voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Binnen 1 week waren er in beide gemeenten buiten het wolvengebied 2 aanvallen door waarschijnlijk een wolf. Daarom gaat de calamiteitenregeling open.
Gepubliceerd op: 10-november-2023

Op 7 november was er een aanval op schapen in de gemeente Nijkerk en op dezelfde dag ook in Laag-Keppel, gemeente Bronckhorst. Op 10 november was er in beide plaatsen opnieuw een aanval op schapen. Beide gemeenten vallen vooralsnog buiten het aangewezen wolvengebied op de Veluwe. Dat betekent dat dierhouders hier normaal gesproken geen gebruik kunnen maken van de reguliere subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen. 

Houders van schapen en geiten in de gemeenten Nijkerk en Bronckhorst kunnen nu voor een korte periode wel subsidie aanvragen om vee te beschermen. Het betreft waarschijnlijk niet dezelfde wolf in beide plaatsen, maar in allebei de gemeenten is nu de calamiteitenregeling van toepassing.

Maatregelen om schade te voorkomen

De calamiteitenregeling geldt wanneer een zwervende wolf niet gelijk doortrekt, maar langer in een gebied blijft dat niet geschikt is als leefgebied en daar schade veroorzaakt. Of als een leefgebied nog niet is aangewezen. Met deze regeling krijgen geiten en schapenhouders subsidie voor maatregelen om te voorkomen dat wolven vee kunnen aanvallen. De provincie adviseert alle dierhouders om passende maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van wolfwerende rasters of het ’s nachts op stal zetten van vee.

2 aanvallen binnen 1 week

Subsidie is beschikbaar wanneer er 2 of meer (vermoedelijke) wolvenaanvallen binnen 7 dagen zijn, binnen 1 gemeente of binnen 2 aan elkaar grenzende gemeenten. Op dit moment is niet met zekerheid te zeggen dat de schade aan dieren is veroorzaakt door een wolf, maar is er sprake van een situatie waarin dat niet is uit te sluiten.

Subsidie tot 24 november

De calamiteitenregeling maakt een tijdelijke openstelling van de subsidie mogelijk, zodat schapen- en geitenhouders snel en blijvend maatregelen kunnen treffen zonder dat een aanwijzing als leefgebied aan de orde is. Schapen- en geitenhouders kunnen wolfwerende rasters nu direct plaatsen en de subsidieaanvraag daarna indienen. Beeldmateriaal dat het hek er staat is voldoende. De subsidie is tijdelijk en moet uiterlijk 24 november worden aangevraagd. Wanneer de wolf in de regio actief blijft, kunnen hier andere gemeenten bijkomen.

Plaats een noodset

Nu er een vermoeden is dat de wolf actief is in Nijkerk en Bronckhorst kunnen veehouders de provincie ook vragen om tijdelijk een noodset te lenen om vee te beschermen. Dit geeft de gebruiker de tijd om een blijvende oplossing te creëren. Voor het in bruikleen krijgen van een noodset kan men het Provincieloket mailen via provincieloket@gelderland.nl of telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur via 026-3599999. Voor calamiteiten kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vraag advies aan de wolvenconsulent

In Gelderland zijn namens de provincie wolvenconsulenten actief. Zij adviseren veehouders kosteloos over preventieve maatregelen. Zowel op afstand (telefonisch, e-mail) als op locatie. Daarnaast bieden zij hulp bij het aanvragen van subsidie. Men kan contact opnemen met de wolvenconsulent via wolvencommissie@gelderland.nl.

Leefgebied

In de provincie Gelderland leven sinds 2019 wolven. Tot nu toe zijn de Noord-Veluwe, de Midden-Veluwe en de Zuidwest-Veluwe aangewezen als leefgebied. Binnen deze gebieden krijgen dierhouders sinds 2020 ondersteuning bij het nemen van preventieve maatregelen, onder andere met subsidie. Buiten de leefgebieden kunnen zwervende wolven voorkomen. Vaak trekken deze dieren door naar gebieden die geschikt zijn als leefgebied.