Tijdelijke subsidie wolf weren Oude IJsselstreek en Doetinchem

Schapen- en geitenhouders in de gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem kunnen tot 21 januari 2024 subsidie aanvragen voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Binnen 1 week waren in deze aangrenzende gemeenten buiten het wolvengebied 3 aanvallen door waarschijnlijk een wolf.
Gepubliceerd op: 9-januari-2024

Daarom gaat de calamiteitenregeling open.

Buiten aangewezen wolvengebied

Op 2 januari 2024 kwam er 1 melding binnen van een vermoedelijke aanval van een wolf op schapen in Mechelen (gemeente Oude IJsselstreek). Op 6 januari kwam er een aanval op 2 schapen in Wehl (gemeente Doetinchem) bij. Gevolgd door een 3e aanval op een schaap op 7 januari in Wehl (gemeente Doetinchem). 

Gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem vallen vooralsnog buiten het aangewezen wolvengebied op de Veluwe. Dat betekent dat dierhouders hier regulier geen gebruik kunnen maken van de subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen. Houders van schapen en geiten in de gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem kunnen nu tot 21 januari 2024 wel subsidie aanvragen om vee te beschermen.

Maatregelen om schade te voorkomen

De calamiteitenregeling geldt wanneer een zwervende wolf niet gelijk doortrekt, maar langer in een gebied blijft dat niet geschikt is als leefgebied en daar schade veroorzaakt. Of als een leefgebied nog niet is aangewezen. Met deze regeling krijgen geiten- en schapenhouders subsidie voor maatregelen om te voorkomen dat wolven vee kunnen aanvallen. We adviseren alle dierhouders om passende maatregelen  te treffen, zoals het plaatsen van wolfwerende rasters of het ’s nachts op stal zetten van vee.

2 aanvallen binnen 1 week

Subsidie is beschikbaar wanneer er 2 of meer (vermoedelijke) wolvenaanvallen binnen 7 dagen zijn, binnen 1 gemeente of binnen 2 aangrenzende gemeenten. Op dit moment is niet met zekerheid te zeggen dat de schade aan dieren is veroorzaakt door een wolf, maar is er sprake van een situatie waarin dat niet is uit te sluiten.

Subsidie tot 21 januari 2024

De calamiteitenregeling maakt een tijdelijke openstelling van de subsidie mogelijk, zodat schapen- en geitenhouders snel en blijvend maatregelen kunnen nemen zonder dat een aanwijzing als leefgebied aan de orde is. Schapen- en geitenhouders kunnen wolfwerende rasters nu direct plaatsen en de subsidieaanvraag daarna indienen. Beeldmateriaal dat het hek er staat is voldoende. De subsidie is tijdelijk en moet binnen 2 weken worden aangevraagd. Wanneer de wolf in de regio actief blijft, kunnen hier andere gemeenten bijkomen en kan de aanvraagtermijn worden verlengd.

Plaats een noodset

Nu er een vermoeden is dat de wolf actief is in gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem kunnen veehouders ons ook vragen om tijdelijk een noodset te lenen om vee te beschermen. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om voor een blijvende oplossing te zorgen. Om een noodset te lenen, kunnen veehouders mailen naar het Provincieloket of van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur bellen naar 026 359 99 99. Voor calamiteiten kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vraag advies aan de wolvenconsulent

In Gelderland zijn namens de provincie wolvenconsulenten actief. Zij adviseren veehouders kosteloos over preventieve maatregelen. Zowel op afstand (telefonisch, via e-mail) als op locatie. Daarnaast bieden zij hulp bij het aanvragen van subsidie. Neem via e-mail contact op met de wolvenconsulent.

Leefgebied wolf

In Gelderland leven sinds 2019 wolven. Tot nu toe zijn de Noord-Veluwe, de Midden-Veluwe en de Zuidwest-Veluwe aangewezen als leefgebied. Binnen deze gebieden krijgen dierhouders sinds 2020 ondersteuning bij het nemen van preventieve maatregelen, onder andere met subsidie. Buiten de leefgebieden kunnen zwervende wolven voorkomen. Vaak trekken deze dieren door naar gebieden die geschikt zijn als leefgebied.