Met een tijdelijke subsidie wolf weren in Heerde en Hattem

Schapen- en geitenhouders in gemeenten Hattem en Heerde kunnen tot 11 januari 2024 subsidie aanvragen, voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Binnen 1 week waren in deze aangrenzende gemeenten buiten het wolvengebied 4 aanvallen door (waarschijnlijk) een wolf. Daarom gaat de calamiteitenregeling open.
Gepubliceerd op: 28-december-2023

Op 24 december 2023 kwamen er 2 meldingen binnen. Over aanvallen van vermoedelijk een wolf, op een stel schapen in Veessen (gemeente Heerde). Op 25 december 2023 kwam er een aanval op een schaap in (de naastgelegen) gemeente Hattem bij. Gevolgd door een 4e aanval op een schaap, op 28 december in Vorchten (gemeente Heerde). 

Gemeenten Heerde en Hattem vallen vooralsnog buiten het aangewezen wolvengebied op de Veluwe. Dat betekent dat dierhouders hier regulier geen gebruik kunnen maken van de subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen. Houders van schapen en geiten in de gemeenten Heerde en Hattem kunnen nu tot 11 januari wél subsidie aanvragen om vee te beschermen.

Maatregelen om schade te voorkomen

De calamiteitenregeling geldt wanneer een zwervende wolf niet gelijk doortrekt, maar langer in een gebied blijft dat niet geschikt is als leefgebied. En daar schade veroorzaakt. Of als een leefgebied nog niet is aangewezen. Met deze regeling krijgen geiten en schapenhouders subsidie voor maatregelen om te voorkomen dat wolven vee aanvallen. De provincie adviseert alle dierhouders om passende maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van wolfwerende rasters of het ’s nachts op stal zetten van vee.

2 aanvallen binnen 1 week

Subsidie is beschikbaar wanneer er 2 of meer (vermoedelijke) wolvenaanvallen binnen 7 dagen zijn, binnen 1 gemeente of binnen 2 aangrenzende gemeenten. Op dit moment is niet met zekerheid te zeggen dat de schade aan dieren is veroorzaakt door een wolf, maar is er sprake van een situatie waarin dat niet is uit te sluiten.

Subsidie tot 11 januari 2024

De calamiteitenregeling maakt een tijdelijke openstelling van de subsidie mogelijk. Zodat schapen- en geitenhouders snel en blijvend maatregelen kunnen nemen zonder dat een aanwijzing als leefgebied aan de orde is. Schapen- en geitenhouders kunnen wolfwerende rasters nu direct plaatsen en de subsidieaanvraag daarna indienen. Beeldmateriaal dat het hek er staat is voldoende. De subsidie is tijdelijk en moet in verband met de feestdagen binnen 2 weken na publicatie op gelderland.nl worden aangevraagd. Wanneer de wolf actief blijft in de regio, kunnen er andere gemeenten bijkomen. En kan de aanvraagtermijn worden verlengd.

Plaats een noodset

Nu er een vermoeden is, dat de wolf actief is in Heerde en Hattem kunnen veehouders de provincie ook vragen om tijdelijk een noodset te lenen om vee te beschermen. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om een blijvende oplossing te creëren. Mail het provincieloketals u een noodset in bruikleen wil nemen. Of neem telefonisch contact op van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur, via: 026-3599999. Voor calamiteiten kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vraag advies aan de wolvenconsulent

Namens de provincie zijn er wolvenconsulenten actief in Gelderland. Zij adviseren veehouders kosteloos over preventieve maatregelen. Zowel op afstand (telefonisch, e-mail) als op locatie. Daarnaast bieden zij hulp bij het aanvragen van subsidie. Neem contact op met een wolvenconsulent via wolvencommissie@gelderland.nl.

Leefgebied

In de provincie Gelderland leven sinds 2019 wolven. Tot nu toe zijn de Noord-Veluwe, Midden-Veluwe en de Zuidwest-Veluwe aangewezen als leefgebied. Binnen deze gebieden krijgen dierhouders sinds 2020 ondersteuning bij het nemen van preventieve maatregelen, onder andere met subsidie. Buiten de leefgebieden kunnen zwervende wolven voorkomen. Vaak trekken deze dieren door naar gebieden die geschikt zijn als leefgebied.