Subsidie weren van wolf verlengd in Elburg en Oldebroek

De tijdelijke subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen voor schapen- en geitenhouders wordt in gemeente Elburg en nu ook in gemeente Oldebroek verlengd van 28 december tot 4 januari 2024. Binnen 1 week waren er in deze aangrenzende gemeenten buiten het wolvengebied aanvallen door waarschijnlijk een wolf.
Gepubliceerd op: 22-december-2023

Op 13 en 14 december 2023 kwamen er 3 meldingen binnen van vermoedelijke aanvallen van een wolf in Doornspijk en ‘t Harde (gemeente Elburg). Op 21 december 2023 kwam er een aanval op schapen in de naastgelegen gemeente Oldebroek bij. Gemeenten Elburg en Oldebroek vallen vooralsnog buiten het aangewezen wolvengebied op de Veluwe. Dat betekent dat dierhouders hier regulier geen gebruik kunnen maken van de subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen. Houders van schapen en geiten in de gemeenten Elburg en Oldebroek kunnen nu tot 4 januari 2024 wel subsidie aanvragen om vee te beschermen. 

Maatregelen om schade te voorkomen 

De calamiteitenregeling geldt wanneer een zwervende wolf niet gelijk doortrekt, maar langer in een gebied blijft dat niet geschikt is als leefgebied en daar schade veroorzaakt. Of als een leefgebied nog niet is aangewezen. Met deze regeling krijgen geiten en schapenhouders subsidie voor maatregelen om te voorkomen dat wolven vee kunnen aanvallen. De provincie adviseert alle dierhouders om passende maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van wolfwerende rasters of het ’s nachts op stal zetten van vee. 

2 aanvallen binnen 1 week 

Subsidie is beschikbaar wanneer er 2 of meer (vermoedelijke) wolvenaanvallen binnen 7 dagen zijn, binnen 1 gemeente of binnen 2 aangrenzende gemeenten. Op dit moment is niet met zekerheid te zeggen dat de schade aan dieren is veroorzaakt door een wolf, maar is er sprake van een situatie waarin dat niet is uit te sluiten.  

Subsidie tot 4 januari 2024 

De calamiteitenregeling maakt een tijdelijke openstelling van de subsidie mogelijk, zodat schapen- en geitenhouders snel en blijvend maatregelen kunnen treffen zonder dat een aanwijzing als leefgebied aan de orde is. Schapen- en geitenhouders kunnen wolfwerende rasters nu direct plaatsen en de subsidieaanvraag daarna indienen. Beeldmateriaal dat het hek er staat is voldoende. De subsidie is tijdelijk en moet binnen 2 weken na de laatste aanval worden aangevraagd. Wanneer de wolf in de regio actief blijft, kunnen hier andere gemeenten bijkomen en kan de aanvraagtermijn worden verlengd. 

Plaats een noodset 

Nu er een vermoeden is dat de wolf actief is in Elburg en Oldebroek kunnen veehouders de provincie ook vragen om tijdelijk een noodset te lenen om vee te beschermen. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid voor een blijvende oplossing. Voor het in bruikleen krijgen van een noodset kan men het Provincieloket mailen via provincieloket@gelderland.nl of telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur via 026-3599999. Voor calamiteiten kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per week.  

Vraag advies aan de wolvenconsulent 

In Gelderland zijn namens de provincie wolvenconsulenten actief. Zij adviseren veehouders kosteloos over preventieve maatregelen. Zowel op afstand (telefonisch, e-mail) als op locatie. Daarnaast bieden zij hulp bij het aanvragen van subsidie. Neem contact op met de wolvenconsulent via wolvencommissie@gelderland.nl