Subsidie voor verduurzamen stallen en verminderen stikstof

Gelderse kalverhouders die overstappen op een duurzaam en vernieuwend stalsysteem kunnen daarvoor subsidie krijgen. Provincie Gelderland stelt hiervoor €10,5 miljoen beschikbaar.
koeien in stal
Gepubliceerd op: 25-oktober-2022

Een voorwaarde voor de subsidie is dat ook wordt gemeten wat het effect van het stalsysteem is op uitstoot. De maatregel maakt deel uit van de Gelderse stikstofaanpak om de stikstofbelasting op kwetsbare Natura 2000-gebieden omlaag te brengen en de betrokken sectoren te verduurzamen.

Provincie Gelderland wil een duurzaam toekomstperspectief voor de kalverhouderij. Hiervoor is vorig jaar €30 miljoen uitgetrokken. €20 miljoen is al eerder beschikbaar gesteld voor de opkoopregeling kalverhouderij, voor ondernemers die geen toekomst meer zien voor hun bedrijf.  Nu komt er nog eens  €10,5 miljoen vrij voor ondernemers die juist wel perspectief zien en willen verduurzamen.


Subsidieregeling

De subsidieregeling die nu wordt opengesteld is gericht op kalverhouders. Provincie Gelderland kiest hiervoor omdat voor deze sector tot nu toe landelijk nauwelijks geld beschikbaar is. Dat heeft te maken met het ontbreken van voldoende erkende stalsystemen. Een erkend stalsysteem is een voorwaarde om in aanmerkingen te komen voor landelijke subsidieregelingen. Vanuit de Gelderse Stikstofaanpak zetten we nu voor de kalverhouderij in op een uitbreiding van nieuwe erkende stalsystemen, die bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Door de verplichting om ook het effect van de stalaanpassing te meten is straks ook duidelijk  welke vernieuwing van het meest bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot.


Subsidie aanvragen

Tussen 3 mei en 12 juli 2021 kunnen samenwerkingsverbanden met daarbij minimaal één Gelderse kalverhouder subsidie aanvragen. De subsidie is onderdeel van het Plattelelandsontwikkelingsprogramma POP3.