Schone lucht van levensbelang

Schone lucht is essentieel voor onze gezondheid. Hoe meer gemeenten deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord (SLA), hoe groter de verbetering van de gezondheid. Daarom helpen we gemeenten bij het ondertekenen en uitvoeren van het SLA.
Gepubliceerd op: 28-mei-2024

Samen luchtkwaliteit verbeteren

We willen dat inwoners en bezoekers van onze provincie in een gezonde en veilige omgeving zijn. Onze samenwerking met gemeenten bij de uitvoering van het luchtbeleid levert belangrijke voordelen op. Alleen samen kunnen we de lucht sneller schoonmaken. Dat kan onder andere met het Schone Lucht Akkoord. Provincie Gelderland heeft het SLA ondertekend, net als 17 Gelderse gemeenten.

Project Deelname Gelderse gemeenten aan het SLA

Op dit moment zijn nog niet alle Gelderse gemeenten deelnemer aan het SLA. Kleinere gemeenten geven aan dat zij de SLA-doelen steunen, maar het lastig vinden om eraan bij te dragen. We willen gemeenten helpen met het ondertekenen en uitvoeren van het SLA. Om deelname aan het SLA makkelijker te maken en de uitvoering te ondersteunen, hebben we bureau Berenschot hiervoor opdracht gegeven. Zij brengen per gemeente de kansen in beeld, ontzorgen gemeenten met handige formats en helpen met een passende invulling van de lokale uitvoeringsplannen. 

Schone Lucht Akkoord

Het Schone Lucht Akkoord is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Het doel van het SLA is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Samen streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016. Verschillende bronnen van luchtverontreiniging worden aangepakt. Het SLA bevat maatregelen voor bijvoorbeeld verkeer, mobiele werktuigen, industrie, woningen en houtstook, binnenvaart en binnenhavens en landbouw.

Meer informatie op de webpagina van het SLA.

Meer informatie over deelname aan SLA

Wilt u meer weten over het project Deelname Gelderse gemeenten aan het SLA van provincie Gelderland, neem dan contact met ons op.