Deelname Gelderse gemeenten aan het Schone Lucht Akkoord

We helpen gemeenten met ondertekenen en uitvoeren van het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het SLA zijn afspraken tussen Rijk, provincies en gemeenten om via gezonde lucht bij te dragen aan een betere leefomgeving.

Nog niet alle Gelderse gemeenten hebben het SLA ondertekend. Daarom start het project Deelname Gelderse gemeenten aan het SLA.  

Gezondheid

Kleinere gemeenten geven aan dat zij de SLA-doelen ondersteunen, maar het lastig vinden om er concreet aan bij te dragen. We willen ook deze gemeenten vragen te ondertekenen en we helpen bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord. Samenwerking van gemeenten en provincie met het luchtbeleid levert belangrijke voordelen op. Hoe meer gemeenten deelnemen en maatregelen doorvoeren, hoe groter de gezondheidswinst. 

Samenwerking

Schone lucht is essentieel voor onze gezondheid. Alleen samen kunnen we sneller lucht schoonmaken. Het doel is om de luchtkwaliteit in Nederland voor altijd te verbeteren en zo gezondheidswinst te behalen. Samen streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016. Bekijk meer informatie over het SLA.

Aanpak 

Bureau Berenschot brengt nu per gemeente de kansen in beeld, ontzorgt gemeenten met handige middelen en helpt met een passende invulling van de lokale uitvoeringsplannen. Dat gaat op basis van 3 stappen:

  • Stap 1 

Bij alle 51 zowel aan het SLA deelnemende als niet-deelnemende Gelderse gemeenten inventariseren ze wat de stand van zaken is. Gemeenten ontvangen een routekaart die weergeeft welke kansen er zijn om gezamenlijk te werken aan de verbetering voor een verbetering van de luchtkwaliteit en een rekenleidraad waarmee een gemeente kan inschatten wat de benodigde acties en capaciteit zijn voor deelname aan het SLA.

  • Stap 2

Regionale bijeenkomsten om de opbrengsten van deze verkenning met de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. In deze stap besluiten gemeenten zelf of zij daadwerkelijk aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord en of zij daarbij hulp willen.

  • Stap 3

Gemeenten ondersteunen bij de praktische kant van deelname. Gemeenten die deelnemer zijn of deelnemer willen worden, krijgen hulp om de uitvoeringsagenda in te vullen (gebaseerd op het landelijke format). Dit gebeurt zoveel mogelijk in regionale samenwerking. 

Het project ronden we eind 2024 af.
Vragen over dit project kunt u mailen naar provincieloket@gelderland.nl.