Samen op weg naar Clean Energy Hubs

De bijeenkomst over Clean Energy Hubs (CEH) op 23 mei was een succes. Theo Heinink blikte terug op de ontwikkelingen en resultaten van de afgelopen vier jaar. Er zijn inmiddels 38 schone tankstations om duurzaam goederenvervoer te stimuleren. Het streven is om een landelijk dekkend CEH-netwerk te ontwikkelen.
Gepubliceerd op: 22-november-2023

Let op! Dit is een oud nieuwsbericht van ongeveer 5 maanden geleden.

Onder de ruim 60 deelnemers waren leden van de learning community CEH, energie- en brandstofhandelaren, kleine tankstation houders, beleidsambtenaren van gemeenten, provincies en ministerie, Rijkswaterstaat en consultants. Gelders gedeputeerde Helga Witjes benadrukte het belang van samenwerking, kennisdeling tussen marktpartijen en overheden. “De verduurzaming van goederenvervoer is een absolute voorwaarde voor verdere groei. Doorgaan op de oude, fossiele weg is geen optie.”  

Kwestie van lange adem 

Clean Energy Hubs zijn tank-, laad- of bunkerfaciliteiten met minimaal twee alternatieve, duurzame energiebronnen. Deze hubs zijn (semi) openbaar toegankelijk en bieden naar wens ook andere faciliteiten zoals openbaar vervoer, horeca, truckparking en vergaderruimtes. Het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk vraagt om vasthoudendheid en is een kwestie van lange adem. Business developper Theo Heinink: “De overheid kan coördineren, regisseren, samenwerking stimuleren en sturen met subsidies. Maar uiteindelijk moet de markt het doen.”  

Koppelkansen benutten 

In een gezonde businesscase voor een CEH maak een ondernemer optimaal gebruik van lokale koppelkansen zoals combinaties met eten en drinken, truckparkings, hotels voor truckers en arbeidsmigranten, stadslogistiek, carwash en sportfaciliteiten. Het opzetten van een CEH is maatwerk. Milieu, klimaat en economisch randvoorwaarden moeten daarbij in balans zijn. 

Voor het verduurzamen van de binnenvaart is begin dit jaar een regisseur gestart die de huidige initiatieven inventariseert en vraag en aanbod in kaart brengt.  

Boeiende presentaties 

Over Clean Energy Hubs raken we voorlopig niet uitgepraat. Bij het ontwikkelen van een CEH komt veel kijken. Daarom gaven 3 verschillende sprekers elk vanuit een andere invalshoek een boeiende presentatie: 

  • Hans Heerema van ContrAll presenteerde een gestructureerde aanpak om een CEH te ontwikkelen. Van bestemmings- of omgevingsplan, naar het ontwerp, de vergunningsfase, de kick-off, het realiseren van de hub en uiteindelijk de levering aan de klant. Ook daarna is ContrAll nog actief betrokken met beheren, borgen en controleren van het operationele proces. In elke fase is een goed contact met de stakeholders cruciaal om tot resultaat te komen.   
     
  • Rogier Pennings van het Gelders Energie Akkoord (GEA) ging in op de energietransitie. Het GEA is een samenwerkingsverband tussen meer dan 250 organisaties en instellingen in de provincie Gelderland die samen de energietransitie versnellen en faciliteren. De ambitie is: Gelderland energieneutraal in 2050. De zaal werd enthousiast betrokken bij het inventariseren van de beren op de weg, de grootste witte vlekken en beste kansen voor samenwerking. Het GEA heeft al grote stappen gezet. Maar er zijn nog forse uitdagingen zoals energiecongestie en ruimtevragen.  
     
  • Manfred Fokkema van advocatenkantoor Infense presenteerde het Didam-arrest. De uitspraak van de Hoge Raad in het Didam-arrest gaat over het gelijkheidsbeginsel bij aanbestedingen van grond en onroerend goed. De rechter heeft bepaald dat een dergelijke aanbesteding altijd openbaar en meervoudig moet zijn, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Inmiddels zijn er meer dan 70 uitspraken geweest en is er veel jurisprudentie over dit onderwerp. Voor grondverwerving en gebiedsontwikkeling uitermate belangrijk, ook om claims te voorkomen of vertraging op te lopen door procedures. Er kwamen veel vragen uit de zaal. Het laatste woord is hier niet over gezegd, er volgen nog uitspraken.  

Interactie en ontmoeting 

Na de drie presentaties ging Theo Heinink in gesprek met de aanwezigen over de gepresenteerde thema’s. Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen konden de deelnemers regeren via mentimeter. Deze interactie leverde interessante inzichten en gesprekken op waar iedereen zijn stukje informatie uit kon halen. Tijdens de gezellige netwerkborrel werden de gesprekken informeel doorgezet. We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. Zowel de deelnemers als de werkgroep CEH kregen nieuwe inzichten om de aanpak voor het realiseren van een dekkend netwerk verder te ontwikkelen. 

Meer informatie

Bent u betrokken bij de energietransitie in het goederenvervoer en wilt u meer informatie over CEH’s? Of wilt u de presentaties en de uitkomsten uit de Mentimeter ontvangen? Mail ons dan.