Rijk draagt bij aan verbreden Rijnbrug bij Rhenen

Het kabinet draagt €40 miljoen bij aan het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen. De provincies Gelderland, Utrecht en Regio Foodvalley en Regio Rivierenland reageren verheugd. Hiermee is een oplossing voor het aanpakken van dit verkeersknelpunt binnen handbereik.
Mark Harbers en Helga Witjes poseren met foto's
Gepubliceerd op: 14-november-2022

In combinatie met maatregelen aan weerszijden van de brug is dit nodig om de regio’s bereikbaar te houden. 

Verheugd

De provincies en de regio’s hebben de afgelopen periode het Rijk kunnen overtuigen dat het verbreden van de brug een gezamenlijke opgave is die ook van het Rijk een bijdrage vraagt. Hiermee is een stap gezet richting het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio’s met het oog op de nieuw te bouwen woningen.

Helga Witjes op de brug

Een prachtig resultaat

Een prachtig resultaat en niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid maar ook voor de leefbaarheid en het versterken van de regionale economie. Voor ons aanleiding om op korte termijn in overleg te gaan met de provincie Utrecht over het vervolg. En natuurlijk met onze Staten. Met deze bijdrage heb ik er vertrouwen in dat we er uit gaan komen.

Helga Witjes

gedeputeerde Mobiliteit

Waarnemend gedeputeerde Mobiliteit provincie Utrecht, Robert Strijk: “Dankzij deze bijdrage van het Rijk komt de verbreding van de Rijnbrug een hele stap dichterbij. Voor de omgeving betekent dit zicht op een oplossing van dit verkeers- en veiligheidsknelpunt. Ook geeft dit perspectief voor de regio door woningbouw mogelijk te maken. We gaan snel in overleg met provincie Gelderland in de hoop dat we dit project, ondanks stikstof, inflatie en gestegen bouwkosten, vlot kunnen trekken.”

Betere bereikbaarheid

Het verbreden van de Rijnbrug is volgens de provincies en de regio’s één van de belangrijke voorwaarden om de woningbouwopgave (er worden meer dan 50.000 nieuwe woningen gebouwd in Regio Foodvalley en Regio Rivierenland) uit te kunnen voeren. “Om bij te kunnen dragen aan de nationale woningbouwopgave, zijn extra investeringen nodig om de bereikbaarheid te verbeteren, zoals een betere zuidelijke ontsluiting van Regio Foodvalley”, zegt wethouder Engbert Stroobosscher (Veenendaal) namens Regio Foodvalley. Zijn collega Stefan van Someren van Neder-Betuwe vult namens Regio Rivierenland aan: “De bijdrage van het Rijk brengt de verbreding van de Rijnbrug een stap dichterbij. Dat is natuurlijk geweldig nieuws voor onze beide regio’s en provincies, in het bijzonder voor onze inwoners en ondernemers”.