Reacties op de regels over Meedoen met provincie Gelderland verwerkt in de reactienota

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 2 april 2024 de ‘Reactienota ontwerp-participatieverordening Meedoen met provincie Gelderland’ vastgesteld. Iedereen kon tot en met 29 februari 2024 een reactie geven op de ontwerp-participatieverordening in de vorm van een zienswijze.
Gepubliceerd op: 4-april-2024

Reacties leiden niet tot aanpassing van de regels voor participatie

We ontvingen 4 zienswijzen. We bedanken iedereen voor hun betrokkenheid en de dat moeite die zij namen om te reageren. De reacties gingen onder andere over de samenstelling van een burgerberaad, het op tijd betrekken van inwoners en ruimte voor invloed van inwoners. Ook het belang van maatschappelijke organisaties, de toon en stem van communicatie, de herkomst van het participatiebeleid- en de verordening en het verdere verloop van vaststelling kwamen aan bod. In de reactienota geven we een antwoord op de zienwijzen. Alle mensen die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen persoonlijk bericht. Bent u ook benieuwd naar de reactienota? U vindt de reactienota op www.gelderland.nl/meedoen.

De volgende stap: PS stellen de regels vast 

Gedeputeerde Staten leggen de participatieverordening aan Provinciale Staten voor om vast te stellen. We verwachten dat dit gebeurt in het 2e kwartaal van 2024.