Provincie pakt leegstand aan met SteenGoed Benutten

Met SteenGoed Benutten helpen we gemeenten om leegstaande plekken een nieuwe invulling te geven. Er komen bijvoorbeeld woningen in een leegstaande school, starterswoningen op de plek van een restaurant en een woonwijk op een oud bedrijventerrein.
Gepubliceerd op: 9-november-2023

Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: “Met SteenGoed Benutten pakken we leegstand aan, versnellen we de woningbouw en versterken we de leefbaarheid in onze gemeenten. Meer woningen, leefbare dorpen of wijken en minder leegstand.” 

School wordt woongebied 

In Lichtenvoorde wordt de leegstaande Pastoor van Arsschool gesloopt. Samen met de naastgelegen BMX-baan wordt het omgebouwd tot een woongebied met 22 woningen (inclusief 15 sociale huurwoningen en 4 betaalbare koopwoningen). Inde openbare ruimte komen niet alleen is parkeerplekken maar ook een park.  Het park geeft de bewoners verkoelingin hete zomers. 

Verouderde wijk krijgt opknapbeurt 

In Doesburg wordt de sterk verouderde wijk De Ooij opgeknapt. Met het project ‘Flora 23’ worden 59 gedateerde eengezinswoningen vervangen door 83 sociale huurwoningen: voor gezinnen en 1 tot 2 persoonshuishoudens. Door gestapelde woningbouw komt er meer ruimte voor groen, bomen en wadi’s. Er komen ontmoetingsplekken voor jong en oud, wat de leefbaarheid moet versterken. In de woningen worden bouwmaterialen hergebruikt die vrijkomen bij de sloop.  

Herontwikkeling Hoevelaken 

In het centrum van Hoevelaken worden een verouderd houten makelaarskantoor en een Chinees restaurant gesloopt. Er wordt een horecavoorziening gebouwd en er komen 12 koopappartementen voor starters en ouderen. Dit wordt gezien als aanjager voor de verbetering van veel andere panden in het centrum. In het project gaat veel aandacht uit naar duurzaamheid. Er wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen en warmtepompen. Ook komen er sedumdaken en worden recyclebare bouwmaterialen hergebruikt. 

Nieuwe woonwijk in Silvolde

Aan de Ulftseweg in Silvolde wordt het verouderde en deels braakliggende bedrijventerrein veranderd in een woonwijk met 39 energiezuinige woningen, met onder andere 17 betaalbare koopwoningen en 13 levensloopbestendige woningen. In de openbare ruimte wordt regenwater opgevangen in de groenstroken en de biodiversiteit wordt versterktdoor de aanplant van hoge bomen en struiken. Er worden nestkasten geplaatst voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Omwonenden zijn nauw betrokken bij de plannen.