Provincie pakt leegstand aan in Arnhem, Aalten, Kerkdriel en Malden

Met SteenGoed Benutten helpt provincie Gelderland gemeenten om leegstaande plekken een nieuwe invulling te geven.
Gepubliceerd op: 21-december-2023

Wat doen we waar? 

In Arnhem komen 311 woningen op het terrein van de voormalige Coberco melkfabriek en 568 nieuwe woningen op het fabrieksterrein van Akzo. In Aalten worden leegstaande winkels omgebouwd tot 11 sociale huurwoningen. In Kerkdriel komen 48 nieuwe woningen in een oud wooncomplex en in Malden wordt een meisjesschool omgebouwd tot 24 seniorenwoningen.

Portret Dirk Vreugdenhil

Aanpakken

Met SteenGoed Benutten pakken we leegstand aan, versnellen we de woningbouw en versterken we de leefbaarheid in onze gemeenten. Meer woningen, leefbare dorpen en wijken en minder leegstand.

Dirk Vreugendenhil

Gedeputeerde Wonen

Cobercokwartier Arnhem 

In de buurt van het centrum van Arnhem worden op de locatie van de voormalige melkfabriek Coberco 311 nieuwe woningen gebouwd. Het plan bestaat uit 4 nieuwbouwblokken, 51 eengezinswoningen en 260 appartementen. De historisch waardevolle delen van de melkfabriek blijven daarbij behouden.  

Hogestraat Aalten 

In Aalten worden 2 vervallen leegstaande winkelpanden in het centrum gesloopt. Op deze plek verrijzen 11 sociale huurappartementen. In de nieuwe situatie is minder bebouwing, waardoor er meer ruimte is voor groen. Met het afkoppelen van hemelwater, waterdoorlatende verharding en het plaatsen van infiltratiekratten wordt het gebied voorbereid op het veranderende klimaat.  

Steenhuys Malden 

In de gemeente Heumen wordt een voormalige meisjesschool omgebouwd tot 24 sociale huurwoningen voor senioren. Het appartementencomplex aan de Rijksweg, bij het centrum van Malden komt tegemoet aan de grote behoefte aan seniorenwoningen. Hiermee stimuleren we de doorstroming in de sociale huur. 

Ipperakkeren Kerkdriel 

In Kerkdriel wordt een sterk verouderd wooncomplex gesloopt. Hier komen 48 levensloopbestendige sociale huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Met deze herontwikkeling wordt een bijdrage geleverd aan de veiligheid en leefbaarheid van de wijk. De openbare ruimte wordt groen ingericht. 

Zijdekwartier Arnhem 

Aan de Velperweg in Arnhem komt achter het voormalige hoofdkantoor van de Akzo een woongebied voor 568 woningen. Het gaat om 170 sociale- en 114 middenhuur woningen. Er is een woonvisie gemaakt met omwonenden. Dat heeft geleid tot een gebiedsplan met een mix van hoogbouw tot 60 meter, grondgebonden woningen (woningen die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld) en veel ruimte voor groen in de openbare ruimte. 

SteenGoed Benutten 

Met SteenGoed Benutten pakt de provincie de leegstand in Gelderland aan. Samen met gemeenten. In deze 5 transformatieprojecten maken leegstaande gebouwen plaats voor bijna 1000 nieuwe woningen. Hiervoor zet de provincie ruim 1,4 miljoen euro in.