Provincie neemt taken Ermelo niet over, gaat wel onderzoeken

We nemen de wettelijke taken van gemeente Ermelo niet over. Enkele inwoners vroegen daarom. Dat zou plaatsvervangende rechtsbescherming zijn en dat staat de wet niet toe. We gaan het handelen van de gemeente bij eendenslachterij Tomassen Duck-To wel onderzoeken.
Het huis der provincie
Gepubliceerd op: 17-januari-2024

Taakverwaarlozing

2 inwoners vinden dat de gemeente haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de eendenslachterij in Ermelo dusdanig verwaarloost, dat ze ons hebben gevraagd die taken over te nemen. Een 3e inwoner ondersteunt dat verzoek.

Geen belanghebbenden

Deze inwoners hebben meermaals gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij de gemeenteraad. Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn zij op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen belanghebbende: iemand wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Ze kunnen daarom geen gebruik maken van de middelen voor rechtsbescherming. Als we ingaan op het verzoek van deze inwoners en de wettelijke taken van de gemeente bij de eendenslachterij overnemen, zou dat een vorm van plaatsvervangende rechtsbescherming zijn. Dat staat de wet niet toe.

Aanleiding voor onderzoek

Gedeputeerde Staten vinden dat er wel voldoende aanleiding is om de gang van zaken rond Tomassen Duck-To en het handelen van de gemeente Ermelo te onderzoeken. Ze gaan de interventieladder uit het Algemeen kader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing volgen en gaan met ambtenaren van de gemeente in gesprek om informatie te verzamelen. Dat is de 2e trede op de interventieladder.

Klachten van inwoners

Sinds het bedrijf een slachterij in Harderwijk overnam en de productie naar Ermelo verplaatste, zijn er klachten. De klachten gaan over onaanvaardbare overlast voor omwonenden, over bebouwing zonder de juiste vergunning en nalatigheid van de gemeente.