Platform voor Natuurinclusieve landbouw Gelderland online

Gelderse boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw kunnen terecht bij het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.
Natuurinclusieve landbouw
Gepubliceerd op: 25-oktober-2022

Met de lancering van de nieuwe website Natuurinclusieve landbouw is er nu digitaal toegang tot informatie, voorbeelden en mogelijkheden voor ondersteuning.

Voor iedere agrarische ondernemer die iets wil met natuurinclusieve landbouw of hier al mee bezig is, is het Platform een mooi startpunt. Op dit platform doe je inspiratie en kennis op. Naast activiteiten, informatie en nieuws, komen regelmatig ondernemers aan het woord die laten zien wat in de praktijk mogelijk is.


Samen natuur en landbouw versterken

Vanuit het Platform zijn dit jaar 22 projecten van start gegaan, die bijdragen aan de doelstelling om alle boeren in Gelderland te verleiden om met een vorm van natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan en zo de natuur versterken. Deze ambitie wordt onderschreven door 23 partners: agrarische organisaties, terreinbeheerders, natuurorganisaties, lokale stichtingen en overheden. In de projecten trekken zij gezamenlijk op om de individuele boer een goede ondersteuning te geven bij het vrijwillig zetten van stappen naar natuurinclusieve landbouw. Dit doen zij op verschillende manieren. Binnen de projecten is er aandacht voor  biodiversiteit, bodem,  water, klimaat en gewasbescherming  maar ook voor het ontwikkelen van verdienmodellen en het versterken van lokale netwerken tussen boeren en burgers. Maar ook kunnen boeren kosteloos een bedrijfsnatuurplan laten maken, waarin de verschillende opties voor hun bedrijf in beeld worden gebracht.

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland is een vervolg op het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Ook de Provincie steunt dit initiatief als partner én heeft voor de komende jaren 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de projecten en het online platform te ondersteunen.