Petitie over wolf overhandigd aan Tweede Kamer

Help ons grenzen te stellen aan de wolf. Dat is de hoofdboodschap van de petitie, die gedeputeerde Harold Zoet op 2 april 2024 aanbood aan de Tweede Kamer. Samen met andere bezorgde bestuurders en inwoners uit Gelderland en Drenthe.
Gepubliceerd op: 2-april-2024

Petitie vraagt Tweede Kamer om grenzen te stellen aan de wolf

In beide provincies worden steeds meer weidedieren, zoals schapen en pony's door wolven doodgebeten. Inwoners zijn bezorgd en voelen zich onveilig. De indieners van de petitie willen dat er grenzen worden gesteld aan de wolf. Ze vragen de Tweede Kamerleden daarom:

  • Roep het kabinet op, om in Brussel te pleiten voor een lagere beschermde status van de wolf.
  • Stel samen met buurlanden de gunstige staat van instandhouding van de wolf vast (wanneer gaat het goed met de wolf; onder andere hoeveel wolven en hoe groot leefgebied zijn daarvoor nodig?).
  • Zorg voor goede publieksvoorlichting met een landelijk informatiepunt wolf.
  • Zorg voor een duidelijk beleid met perspectief, zodat de polarisatie over de wolf afneemt.

Gedeputeerde Harold Zoet: “Daar hoort ook bij dat er voldoende geld moet zijn om van dit beleid met preventie een succes te maken.” We verwachten dat we de komende 3 jaar € 1 miljoen per jaar uitgeven aan een subsidie voor wolfwerende maatregelen.

Overhandiging petitie

De petitie werd aangeboden door: schapenhouder Albert Klaas Zinger uit Drenthe, agrariër en LTO-bestuurder Diana Versteeg uit Uddel, hobbydierhouder Trudy van de Hardenberg, burgemeester Jacco van der Tak van gemeente Barneveld, burgemeester Jan Nathan Rozendaal en wethouder Henk Wessel van gemeente Elburg, gedeputeerde Egbert van Dijk van provincie Drenthe en Gelders gedeputeerde Harold Zoet. Dion Graus, voorzitter van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nam de petitie in ontvangst.

De wolf in Nederland

Sinds 2018 is de wolf terug in Nederland. Het aantal wolven neemt elk jaar toe en daarmee ook de overlast. In 2018 waren er in Nederland 44 aanvallen op weidedieren door wolven. In 2023 waren dit er 420. Het aantal dodelijke slachtoffers steeg van 168 in 2018, naar 1.391 in 2023. De uitbetaalde schade steeg van € 32.000 naar ruim € 400.000 in 2023.

Met een veilig gevoel wonen, werken en recreëren 

In Nederland met de wolf samenleven kan alleen als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dieren moeten veilig in de wei kunnen lopen. En inwoners moeten met een veilig gevoel kunnen wonen, werken en recreëren. Ook is maatschappelijk draagvlak voor de wolf belangrijk en er moet rekening worden gehouden met een goede balans voor de natuur. Er is namelijk nog niet goed duidelijk welke gevolgen de terugkeer van de wolf heeft op de natuur.

Preventie, probleemwolven en populatiebeheer

Om grenzen te stellen aan de wolf, willen we schade voorkomen (preventie), probleemwolven aanpakken en zorgen voor populatiebeheer. Dierhouders moeten hun weidedieren zo goed mogelijk beschermen. We helpen daarbij met advies en subsidie. Als een wolf vaker vee aanvalt achter een wolfwerend raster, moet er ingegrepen kunnen worden. En net als bij zwijnen en herten moet er een maximumaantal wolven vastgesteld kunnen worden.

4 april 2024 rondetafelgesprek over de wolf in Nederland

Donderdag 4 april 2024 is er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de wolf. Dan laat de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich door verschillende deskundigen informeren over de positie van de wolf in Nederland. Centrale vraag is dan: hoe de toekomst van de wolf in Nederland eruit zou moeten zien?