OnePlanet Research Center helpt Gelderland verder

Gedeputeerde Staten informeerden Provinciale Staten onlangs over de voortgangsrapportage van OnePlanet Research Center. De gerealiseerde en verwachte maatschappelijke effecten van het onderzoeksprogramma liggen op koers. Daar kijkt de Borgingscommissie naar.
Gepubliceerd op: 7-december-2023

Slimme producten voor landbouw en gezondheid

OnePlanet onderzoekt hoe microchiptechnologie kan worden gebruikt voor oplossingen op het gebied van landbouw, voedsel, milieu, voeding en gedrag. Zo werkt OnePlanet samen met het Gelderse mkb en kennisinstellingen aan een gezondere, duurzame wereld. Dat heeft effect op mensen, op de natuur, economie, ecosystemen enzovoort.

Iets opleveren voor Gelderland(ers) 

“Het is mooi dat provincie Gelderland investeert in OnePlanet Research Center op het gebied van onderzoek”, vertelt Cees Brouwer, voorzitter van de Borgingscommissie. “Op deze manier wordt de kennis van de Gelderse partners gebundeld en benut. Bij de oplossingen worden Gelderse bedrijven en instellingen ingezet. Inwoners worden betrokken bij de proeftuinen en experimenten.”

 

De commissie kijkt mee met de plannen en geeft advies over hoe een toepassing of een systeem zo veel mogelijk oplevert voor toekomstige gebruikers. Ze besteedt daarbij extra aandacht aan hoe OnePlanet concrete activiteiten uitvoert die maatschappelijke effecten hebben op het terrein van educatie, het mkb en gelijke kansen voor de gebruikers. Na elk jaar kijkt de commissie hoe OnePlanet het doet. Over het algemeen is de commissie tevreden.

Van idee tot product of dienst 

Een product of dienst is niet zomaar klaar. Bij OnePlanet wordt onderzoek gedaan naar het ontwerpen, bouwen en valideren van technologische concepten. Dat begint met een idee in de ontdekkingsfase en eindigt met het gebruik in de implementatiefase. Dit onderzoek doorloopt dus diverse stadia, van een eerste concept tot praktisch gebruik. 

Tijdens de ontwikkelingsfasen haalt OnePlanet input op bij bedrijven, mogelijke gebruikers en belanghebbenden. Met die input wordt de ontwikkeling bijgestuurd en wordt de kans op een succesvolle marktgang zo groot mogelijk.

Een slim toilet en stikstof meten 

Een slim toilet meet de eiwitconcentratie en andere stoffen die kunnen wijzen op uitdroging of bepaalde ziektes in urine. Met deze informatie kunnen bepaalde aandoeningen eerder worden opgespoord en kan er ook vroeger worden ingegrepen. 

Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een stikstofmeetnet. Met de microchiptechnologie is het mogelijk gerichter te meten, en kunnen verschillende gegevens worden gekoppeld en zichtbaar worden gemaakt. Zo kan een boer in de toekomst zelf zien welke uitstoot zijn bedrijf heeft en kan hij maatregelen nemen. Als de experimenten slagen, kan dit ook grote betekenis hebben voor het stikstofprobleem op landelijk niveau.

Duidelijkheid voor patiënt

Ik leerde bij een van de onderzoeken dat voor een patiënt met darmklachten tientallen medicijnen kunnen worden ingezet. Een arts weet niet altijd precies hoe goed een medicijn werkt. Als je pech hebt, moet je meerdere medicijnen na elkaar gebruiken voordat je dat met de gewenste werking hebt gevonden. Door metingen te doen met een intelligente microchip in iemands darmen, kan sneller duidelijk worden welk medicijn voor die patiënt het best werkt. De wens is natuurlijk dat deze ontwikkeling leidt tot metingen die meteen duidelijk maken welk medicijn werkt. De volgende slagen zijn echter niet volgend jaar al gemaakt, daar is verder onderzoek voor nodig. Maar bedenk eens wat deze ontwikkeling kan opleveren. Dat beperkt de kosten voor de zorg enorm. En minstens zo belangrijk: het helpt de patiënt. Die zit in onzekerheid en hoe korter die duurt, des te beter. Dat is nou zo’n mooi maatschappelijk effect.

Cees Brouwer

Voorzitter Borgingscommissie OnePlanet