Meer woningen gebouwd in Gelderland dan afgesproken

In 2022 zijn er 10.500 woningen bijgekomen in Gelderland. Dat zijn er meer dan de 9.300 woningen die zijn afgesproken in de woondeals. Dat staat in de Staat van de Volkshuisvesting in Gelderland.
Bouwplaats Elst
Gepubliceerd op: 14-november-2023

Tegelijkertijd stijgen de rente en de bouwkosten, is er een tekort aan ambtenaren bij gemeenten en neemt de druk op de woningmarkt toe.

 

Portret Dirk Vreugdenhil

Extra stap nodig

De woningnood is hoog. Veel starters en doorstromers kunnen geen woning vinden. Daarom helpen we gemeenten de woningbouw te versnellen. Maar de vraag naar woningen groeit sneller dan we woningen kunnen bouwen. Er is een extra stap nodig van overheden, bouwers en woningcorporaties om de woningen te bouwen die in 2030 nodig zijn.

Dirk Vreugdenhil

Gedeputeerde wonen

Woningbouw in 2022

In de woondeals voor Gelderland hebben het Rijk, de provincie en gemeenten afgesproken 104.000 nieuwe woningen te bouwen in 2030, waarvan 64% betaalbare koop- en huurwoningen. In 2022 zijn er 10.500 woningen gebouwd: 16% meer dan afgesproken. Er zijn 4.500 betaalbare woningen bijgekomen. Dat zijn er minder dan gepland, omdat gemeenten al afspraken met ontwikkelaars hadden gemaakt voor 2022. Het doel en de verwachting is dat de komende jaren het aandeel betaalbare woningen groter wordt. 

Actieplan Wonen

Al voor de woondeals isde provincie gestart met het Actieplan Wonen om de woningbouw te versnellen. Het versnellingsteam is betrokken bij 60 bouwprojecten met 35.000 woningen. Zij zetten specialistische kennis en ervaring in om vertragingen te voorkomen. Met het programma SteenGoed Benutten zijn leegstaande gebouwen omgebouwd tot 2.200 woningen, met zicht op nog eens 1.800 woningen. We dragen bij aan meer dan 10 Woningbouwimpuls-projecten (WBI) voor de bouw van ruim 10.000 woningen. 

Woonprognoses

Nieuwe prognoses laten zien dat er tot 2030 nog meer woningen nodig zijn dan voorzien. We zetten ons in voor de bouw van 5.000 extra woningen in Gelderland in 2030, onder andere in de Stedendriehoek bij Apeldoorn als het Rijk deze aanwijst als nieuw grootschalig woongebied. Om deze aantallen te halen moeten we niet alleen nieuwe woningen bouwen, maar ook bestaande woningen beter benutten. We werken hiervoor aan het ‘optoppen’ van woningen (verdieping erop), woningsplitsing, het plaatsen van microwoningen en andere maatregelen.

Randoorwaarden voor meer woningen

Maar de bouw van ruim 100.000 woningen gaat niet zomaar lukken. Er is € 1 miljard nodig voor de financiering van onrendabele toppen (het verschil tussen investeringen en wat die later opleveren) in Gelderland, er zijn 200 extra ambtenaren nodig bij gemeenten en € 1 miljard aan investeringen om de woningen bereikbaar te maken. Daarnaast is er stikstofruimte nodig om de huizen te bouwen en ruimte voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze voorwaarden staan in de woondeals, maar niet hoe we hier samen aan gaan voldoen. Het nieuwe kabinet zal stevig moeten inzetten op het versnellen van de woningbouw.

De uitdaging groeit

Dirk Vreugdenhil: ”De woonuitdaging wordt niet kleiner, maar groeit. Het afgelopen jaar zijn er veel stappen gezet, maar dat is nog niet genoeg. Er is meer daadkracht, creativiteit en samenwerking nodig om de woningnood aan te pakken. Van de overheid, bouwers en ontwikkelaars. Gewoon doen!”