Meer geld voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De komende 4 jaar stellen we € 8,3 miljoen extra subsidie beschikbaar, zodat meer agrariërs in Gelderland mee kunnen doen aan de regeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb).
Gepubliceerd op: 22-november-2023

Eigenlijk moet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) meer geld uittrekken, maar dat laat te lang op zich wachten. 

Boeren kunnen aan de slag

Gedeputeerde Harold Zoet: “De overheid heeft verwachtingen gewekt. Die moet je nakomen. Boeren die zich aanmeldden, zitten al vanaf de zomer in onzekerheid. Hiermee kunnen ze aan de slag.” Door het extra geld kunnen in Gelderland nieuw ingediende plannen gehonoreerd worden en hoeven geen deelnemers te stoppen. We leggen daarvoor € 1,67 miljoen per jaar bij tot 2028.

Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Met de regeling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunnen boeren subsidie krijgen voor maatregelen op en rond hun bedrijf, zoals begroeide akkerranden, minder intensief gebruik van de grond, een beek onderhouden of later maaien. Zo helpen boeren mee om natuurdoelen te halen in agrarisch gebied. Zoals de bescherming van de grutto of de steenuil en het verbinden van natuurgebieden. 

10.000 hectare

Agrariërs die mee willen doen, maken afspraken voor 6 jaar met een collectief bij hen in de buurt. Deze landbouwcollectieven maken een gebiedsplan en krijgen daarvoor geld via de provincie. In Gelderland wordt nu 10.000 hectare grond op deze manier beheerd door boeren. Met het extra geld komt daar volgend jaar tussen de 700 en 1.000 hectare bij.  

Geen geld van het Rijk

Wij betalen die uitbreiding, maar eigenlijk zou er geld van het Rijk moeten komen. Het Rijk wil het agrarisch natuurbeheer in Nederland uitbreiden. In 2022 bleek echter dat door forse prijsontwikkelingen het budget van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) niet voldoende was. Omdat tijd nodig was om het extra geld te regelen, hebben provincies het voor 2023 voorgeschoten. Het ministerie zou dan in 2023 met een structurele oplossing komen. Tot verbijstering van provincies liet het ministerie eind augustus echter weten geen extra geld of oplossing te hebben.  

Voor het blok gezet

Ondertussen hadden boeren wel nieuwe plannen ingediend, mede op verzoek van de overheid. We vroegen bij de collectieven om hoeveel nieuwe plannen het gaat en hoeveel geld hiervoor nodig is. Zoet: “We kunnen niet eerst boeren enthousiast maken en vervolgens met een lege broekzak aankomen. We voelen ons moreel verplicht om de gewekte verwachtingen waar te maken. Dat gaan we doen, maar wel met tegenzin, want we worden als provincies echt voor het blok gezet hiermee.” 

Oproep aan minister Adema

Provincies hebben onlangs in een brief minister Adema opgeroepen om bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV toch met een oplossing te komen. “Als je een ambitie hebt, moet je daar geld voor uittrekken, anders moet je je ambitie bijstellen”, aldus Zoet.