Meer aandacht voor Gelders belang bij cultuursubsidie

Cultuur is van, en voor iedere Gelderlander. Gelderland kent een rijk cultureel aanbod. Wij willen dat elke inwoner aan een culturele activiteit in Gelderland mee kan doen en dat instellingen samenwerken. We gaan daarom bij de bestaande subsidies bekijken of de instellingen bijdragen aan Gelderse doelen.
Gepubliceerd op: 20-maart-2024

Bijdragen aan Gelders belang

Het budget dat we voor cultuur beschikbaar stellen, blijft hetzelfde. We gaan de subsidies op een nieuwe manier beoordelen. Dit doen we om ervoor te zorgen dat onze culturele instellingen duidelijk bijdragen aan het Gelders belang. De instellingen die dit Gelders belang vertegenwoordigen, blijven subsidie ontvangen. Wij toetsen het Gelders belang op basis van de volgende criteria:

  • Culturele instellingen zorgen samen voor een breed en verschillend cultuuraanbod in Gelderland, voor verschillende doelgroepen (van kinderen tot ouderen). 
  • Een instelling moet zoveel mogelijk inwoners, uit alle regio’s in Gelderland bereiken. 
  • Een instelling onderscheidt zich op het gebied van: educatie, participatie, innovatie en/of talentontwikkeling en heeft daarmee een voortrekkersrol binnen een provinciaal netwerk van instellingen en makers.
  • Een instelling draagt bij aan een sterk cultureel netwerk, door het innemen van een schakelpositie. Tussen lokaal, provinciaal en (inter-) nationaal niveau. Dit laten ze zien door mee te doen aan provinciale netwerken en samenwerkingen.

Rijk, provincies en gemeenten

Het Rijk, provincies en gemeenten dragen bij aan cultuur. Daarbij kijkt het Rijk vooral naar landelijke spreiding en nationaal en internationaal belang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de basis van culturele activiteiten en organisaties. Daarbij kent elke stad, dorp of regio zijn eigen accenten. Gelderland heeft een uitgebreid aanbod aan culturele voorzieningen en producties. Wij kiezen er vanuit de provincie voor, om vooral in te zetten op het Gelders belang. 

Besluit voor de zomer

Met een aantal culturele instellingen hebben we een vaste subsidierelatie. We hebben veel waardering voor de professionaliteit en artistieke kwaliteit van deze instellingen. We gaan met hen in gesprek over de nieuwe criteria en hoe zij het meest kunnen betekenen voor Gelderland. Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten vóór de zomer nog welke instellingen voldoen aan de voorwaarden. Voor instellingen die niet aan de criteria kunnen voldoen, bouwen we de subsidie af vanaf 2025.