Luchtvervuiling beïnvloedt gezondheid in Gelderland en Overijssel

De luchtvervuiling in Gelderland en Overijssel in 2021 is door de Gelderse Gezondheidsdienst (GGD) geanalyseerd.
Gepubliceerd op: 6-december-2023

De gezondheidsdienst is bezorgd over de effecten daarvan op de volksgezondheid. De lucht in beide provincies is overigens wel schoner dan een aantal jaren geleden. Dit blijkt uit een (terugkerend) onderzoek van de GGD’s. 

Publicatie rapport luchtkwaliteit door GGD 

Op 6 december 2023 publiceerde de GGD een rapport over luchtkwaliteit in Gelderland. Dit is het 5e jaar dat de GGD een rapport over luchtkwaliteit opstelt in samenwerking met provincie Gelderland, en dit keer ook provincie Overijssel. Deze rapportage laat zien wat de effecten op de gezondheid zijn van blootstelling aan fijnstof (PM2,5 en PM10) en stikstofdioxide (NO2) in 2021. Uit het rapport blijkt dat de luchtkwaliteit in 2021 ten opzichte van 2019 is verbeterd in beide provincies. De verbetering is groter dan voorgaande jaren als gevolg van de coronamaatregelen in 2021. Daardoor was er tijdelijk minder wegverkeer en dus minder uitstoot. 

Wegverkeer, houtstook, industrie en landbouw zijn de grote bronnen

De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging in Overijssel en Gelderland zijn wegverkeer, houtstook, industrie en landbouw. De totale uitstoot door de sector landbouw is inclusief de uitstoot door mobiele landbouwwerktuigen vergelijkbaar met die van wegverkeer. In het zuiden van Gelderland is de scheepvaart ook een belangrijke bron van luchtverontreiniging. De uitstoot van wegverkeer is de afgelopen jaren flink omlaag gegaan. De uitstoot van de sector landbouw is licht afgenomen. De uitstoot van industrie is de afgelopen jaren gelijk gebleven. De uitstoot van houtstook is de laatste jaren nauwelijks afgenomen. 

Schone Lucht Akkoord

Het rapport van de GGD laat zien hoe belangrijk de luchtkwaliteit is voor de gezondheid. De GGD geeft aan dat verdere verbetering van de luchtkwaliteit veel gezondheidswinst oplevert. Samenwerking tussen overheden en ook tussen verschillende beleidsterreinen binnen overheden, is cruciaal om de uitstoot verder te verminderen. Daarom werken we sinds 2020 samen met het Rijk, andere provincies en bijna 100 gemeenten in Nederland, via het Schone Lucht Akkoord (SLA) aan vermindering van luchtverontreiniging. Schonere lucht zorgt dus voor gezondere inwoners. Dankzij de samenwerking in het SLA behaalden we diverse successen, zoals walstroom als alternatief voor dieselgeneratoren voor schepen aan de wal, invoering van milieuzones, meer elektrische auto’s en bussen en het gebruik van schonere werktuigen bij de werkzaamheden aan onze provinciale wegen. De provincie zet concrete stappen en cijfers laten een steeds betere luchtkwaliteit zien.

Benieuwd naar alle resultaten uit dit GGD-onderzoek? Lees de rapportage Luchtkwaliteit in Gelderland en Overijssel.

Wil je weten wat je zelf kunt doen aan een schone lucht? Ga naar de website van GGD leefomgeving.