Informatiebijeenkomst van Defensie

Defensie houdt op 13 juni 2024 in Apeldoorn een informatiebijeenkomst over het Nationaal Programma voor Defensie (NPRD). Defensie heeft meer ruimte nodig om te werken en oefenen. In Gelderland gaat het om 14 verschillende plekken waar activiteiten van Defensie bijkomen of uitbreiden.
Gepubliceerd op: 7-juni-2024

Toelichting plannen in Gelderland 

Tijdens de bijeenkomst vertelt Defensie meer over de plannen in Gelderland. Het NPRD ging op 15 december 2023 naar de Tweede Kamer. Tot en met 12 februari 2024 kon iedereen reageren door een zienswijze in te dienen. Wij dienden ook een zienswijze in. In de Nota van Antwoord van 31 mei 2024 staat een reactie op de ingediende zienswijzen. Tijdens de bijeenkomst licht Defensie toe op welke onderdelen het onderzoek (voor het plan Milieueffectrapportage) is aangevuld naar aanleiding van de Nota van Antwoord (met reactie op zienswijzen). 

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst op donderdag 13 juni in Apeldoorn aanmelden.