Het Rijk en provincie investeren in Gelderse innovaties

17 projecten waarin mkb bedrijven samen onderzoek doen en producten ontwikkelen krijgen subsidie. Dit brengt oplossingen voor vraagstukken op het gebied van landbouw, water, voedsel, gezondheid, energie, duurzaamheid en technologie dichterbij.
Gepubliceerd op: 29-november-2023

Samenwerkingsprojecten

Gedeputeerde Staten (GS) namen op 28 november 2023 een besluit over de toekenning van de zogenoemde MIT-subsidie voor Research & Development in samenwerkingsprojecten. De subsidie is bedoeld om innovaties verder te ontwikkelen, zodat ze op de markt gebracht kunnen worden. 

De ingediende projectvoorstellen werden beoordeeld op 4 aspecten:  

  1. vernieuwing - technologische vernieuwing of nieuwe toepassingen van een bestaand product;
  2. economische waarde - is er geld mee te verdienen;
  3. kwaliteit van de samenwerking;
  4. positieve impact op de eerder genoemde thema’s. 

De toegekende bedragen variëren van € 35.000 tot € 175.000 per deelnemend bedrijf. Het totale subsidiebedrag is € 3.760.000. 

Veelzijdige innovaties 

Op het thema Landbouw, Water en Voedsel kende het college van GS 7 projecten een subsidie toe.

Duurzame en sappige vleesalternatieven opnieuw uitvinden Reststromen uit de voedingsindustrie zijn grondstoffen voor vleesvervangers die wat smaak, textuur en beleving betreft nauwelijks te onderscheiden zijn van vlees. 
Verwerking van verbrandingsgas van zuiveringsslib Twee afvalbronnen (aluminiumschroot en slibas) kunnen worden omgezet in grondstoffen (witte fosfor) en de uitstoot van CO2 wordt teruggedrongen. 
3DPHENOTRACK In een 3D-weergave kunnen de verschillende onderdelen en kenmerken van een plant herkend en digitaal gemeten worden. Dat maakt het veredelen van planten in een kas of op het veld makkelijker. 
Het BURGER Project Koolzaad en bierbostel worden biochemisch bewerkt tot een vegan burger met broodje. Afvalstromen krijgen een nieuw doel en duurzame voeding wordt efficiënter geproduceerd. 
Innovatieve collectie en transport van melk Melktransport wordt veiliger (controle op de inhoud), langs efficiëntere routes en inzichtelijker (met nieuwe data). Het systeem kan in de toekomst ook voor andere soorten vloeibaar transport worden gebruikt. 
Klimaatje, zonwering met regenwateropslag De zonwering kan regenwater opslaan en is ontwikkeld voor woningcorporaties. Zo kunnen huurders gebruiksvriendelijk bijdragen aan het tegengaan van de temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering. 
Ecotop AI-rijpingssysteem Met kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) kunnen de atmosfeer en eigenschappen van tropische vruchten automatisch worden gemeten. Dat zorgt voor minimale verspilling van fruit en energiebesparing. 
Duurzame en sappige vleesalternatieven opnieuw uitvinden 
Reststromen uit de voedingsindustrie zijn grondstoffen voor vleesvervangers die wat smaak, textuur en beleving betreft nauwelijks te onderscheiden zijn van vlees. 
Verwerking van verbrandingsgas van zuiveringsslib 
Twee afvalbronnen (aluminiumschroot en slibas) kunnen worden omgezet in grondstoffen (witte fosfor) en de uitstoot van CO2 wordt teruggedrongen. 
3DPHENOTRACK 
In een 3D-weergave kunnen de verschillende onderdelen en kenmerken van een plant herkend en digitaal gemeten worden. Dat maakt het veredelen van planten in een kas of op het veld makkelijker. 
Het BURGER Project 
Koolzaad en bierbostel worden biochemisch bewerkt tot een vegan burger met broodje. Afvalstromen krijgen een nieuw doel en duurzame voeding wordt efficiënter geproduceerd. 
Innovatieve collectie en transport van melk 
Melktransport wordt veiliger (controle op de inhoud), langs efficiëntere routes en inzichtelijker (met nieuwe data). Het systeem kan in de toekomst ook voor andere soorten vloeibaar transport worden gebruikt. 
Klimaatje, zonwering met regenwateropslag 
De zonwering kan regenwater opslaan en is ontwikkeld voor woningcorporaties. Zo kunnen huurders gebruiksvriendelijk bijdragen aan het tegengaan van de temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering. 
Ecotop AI-rijpingssysteem 
Met kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) kunnen de atmosfeer en eigenschappen van tropische vruchten automatisch worden gemeten. Dat zorgt voor minimale verspilling van fruit en energiebesparing. 

5 innovaties vallen in het thema sleuteltechnologieën: digitale innovaties met grote invloed op hoe we leven, leren en innoveren.

Transformatie van de zorg voor pasgeborenen met een uitgebreid klinisch beslissingsondersteuningssysteem Dit systeem ondersteunt bij de reanimatie van te vroeg geborenen en de complexe gelijktijdige bediening van meerdere infuuspompen voor voeding en medicatie. 
EEGX2 Deze EEG-analyse is gebaseerd op actuele theorieën over hersenritme-interactie. Zo kan dementie vroegtijdig worden opgespoord. Dat is belangrijk voor preventie en om bijvoorbeeld snel te kunnen beginnen met behandeling met dementieremmende medicijnen. 
iFLOAT OTO De iFLOAT OTO weet de beweging die iemand met zijn arm wil maken om te zetten in een beweging van de armondersteuning, die de bedoeling van de gebruiker blijft volgen. Zo kunnen mensen met een spierziekte of ALS langer in hun eigen leefomgeving blijven en hoeft minder snel een beroep op zorg te worden gedaan. 
Een slimme bril voor een meer inclusieve samenleving Voor blinden en slechtzienden is de toegankelijkheid van tekstuele informatie een probleem, met grote gevolgen in het dagelijks leven. Een onopvallende slimme bril verbetert het leesvermogen van mensen met een visuele beperking. 
Transformatie van de zorg voor pasgeborenen met een uitgebreid klinisch beslissingsondersteuningssysteem 
Dit systeem ondersteunt bij de reanimatie van te vroeg geborenen en de complexe gelijktijdige bediening van meerdere infuuspompen voor voeding en medicatie. 
EEGX2 
Deze EEG-analyse is gebaseerd op actuele theorieën over hersenritme-interactie. Zo kan dementie vroegtijdig worden opgespoord. Dat is belangrijk voor preventie en om bijvoorbeeld snel te kunnen beginnen met behandeling met dementieremmende medicijnen. 
iFLOAT OTO 
De iFLOAT OTO weet de beweging die iemand met zijn arm wil maken om te zetten in een beweging van de armondersteuning, die de bedoeling van de gebruiker blijft volgen. Zo kunnen mensen met een spierziekte of ALS langer in hun eigen leefomgeving blijven en hoeft minder snel een beroep op zorg te worden gedaan. 
Een slimme bril voor een meer inclusieve samenleving 
Voor blinden en slechtzienden is de toegankelijkheid van tekstuele informatie een probleem, met grote gevolgen in het dagelijks leven. Een onopvallende slimme bril verbetert het leesvermogen van mensen met een visuele beperking. 

Op het gebied van Energietransitie en Duurzaamheid krijgt één projectvoorstel subsidie. 

AIM-CLEAN: AI voor het schoon ophalen van afvalstromen Met behulp van kunstmatige intelligentie kan het afval dat wordt ingezameld nauwkeurig worden geanalyseerd. Zo kan de kwaliteit van compost worden verbeterd, kunnen grondstoffen uit het afval worden teruggewonnen en wordt gewerkt aan gedragsverandering. 
AIM-CLEAN: AI voor het schoon ophalen van afvalstromen 
Met behulp van kunstmatige intelligentie kan het afval dat wordt ingezameld nauwkeurig worden geanalyseerd. Zo kan de kwaliteit van compost worden verbeterd, kunnen grondstoffen uit het afval worden teruggewonnen en wordt gewerkt aan gedragsverandering. 

De MIT-subsidie is een gezamenlijke regeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies om innovatie te stimuleren. 

Portret Helga Witjes

Het Gelderse mkb is ondernemend, innovatief en van alle markten thuis.

Deze mooie innovaties helpen ons niet alleen vooruit op het gebied van landbouw, water, voedsel, gezondheid, energie, duurzaamheid en technologie. Minstens zo belangrijk is dat ze zorgen voor banen en inkomsten, en zo bijdragen aan onze brede welvaart. 

Helga Witjes

Gedeputeerde Economie en Innovatie