Grenzen aan de wolf in Gelderland

Provincie Gelderland wil grenzen stellen aan de wolf in Gelderland. In nieuw wolvenbeleid staat hoe het college wil toewerken naar een meer beheersbare situatie. “We verbreden de subsidie voor preventie en gaan probleemwolven sneller aanpakken”, aldus gedeputeerde Harold Zoet.
wolf in de natuur
Gepubliceerd op: 22-november-2023

“Beheer op aantallen is niet morgen geregeld, maar we stellen wel een duidelijk doel. Niets doen is geen optie, want inwoners vragen om duidelijkheid”, vult de gedeputeerde aan.

Ingrijpen bij probleemwolven

We willen eerder tot afschot overgaan bij onveilige situaties zoals aanvallen op goed beschermd vee. Net zoals Duitsland onlangs aankondigde. Daarom hebben Gedeputeerde Staten een scherpere definitie bepaald van probleemwolven en de aanpak van probleemsituaties. Als in een gebied 2 keer een wolf een wolfwerend raster passeert, moet de wolf daar afgeschoten kunnen worden.

Betere maatregelen om aanvallen te voorkomen en afhandeling van schade  

Ook de preventie tegen wolvenaanvallen op weidedieren moet beter. “Rasters bieden geen 100% garantie, maar goede rasters werken wel degelijk. Door de subsidieregeling te verbeteren, willen we het draagvlak voor deze preventieve maatregelen vergroten”, aldus Zoet. Gedeputeerde Staten (GS) willen daarom op advies van de Gelderse Wolvencommissie de subsidieregeling hiervoor verruimen naar de hele provincie en alle kwetsbare hoefdieren, zoals pony's en kalveren. Op dit moment kunnen alleen schapen- en geitenhouders op de Veluwe subsidie krijgen. De komende jaren willen GS € 1 miljoen per jaar uittrekken om aanvallen te voorkomen. Het moet daarbij ook makkelijker worden om subsidie aan te vragen en schades af te handelen. We vinden het bijvoorbeeld niet meer nodig om DNA-onderzoek af te wachten. Zo kan de schade sneller worden uitgekeerd.

Maximum aantal wolven  

Op de Veluwe leven nu zo'n 80 wolven. Gezien de vele aanvallen op dieren en een groeiend gevoel van onveiligheid bij mensen zijn GS van mening dat daarmee een maximale wolvenpopulatie is ontstaan in Gelderland. Om populatiebeheer mogelijk te maken, moet er een internationaal wolvenplan komen. We doen daarom een dringend beroep op de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om hier het initiatief voor te nemen. Zoet: “De wolf houdt zich niet aan landsgrenzen. Daarom adviseert de Europese Unie om een internationaal wolvenplan te maken. De wolf is al jaren in Nederland, maar tot nu toe is hier vrijwel niets aan gedaan. Hoogste tijd om samen met onze buurlanden een plan te maken om de wolf te beschermen en beheren.” Daarnaast lobbyen we bij de Europese Unie om de beschermde status van de wolf te verlagen. Daardoor wordt het makkelijker om de wolf te beheren.    

Maatschappelijke draagkracht belangrijk  

In de zomer van 2023 was er voor het eerst sinds de wolf in Gelderland kwam een substantiële toename van doodgebeten dieren door wolven. Dat levert veel onrust en zorgen op bij dierhouders en inwoners. “Bij de vraag hoe we in Gelderland met de wolf omgaan, moeten we niet meer alleen kijken naar wat gunstig is voor de wolf, maar ook naar wat de samenleving aankan. De maatschappelijke draagkracht is minstens zo belangrijk. Alleen als de maatschappelijke angst en onrust over de wolf vermindert, kunnen we respectvol samenleven met dit roofdier”, vindt gedeputeerde Zoet.   

Beleid naar Gelders parlement  

Gedeputeerde Staten leggen het nieuwe beleid voor aan het Gelders parlement (Provinciale Staten) met daarbij het verzoek om zo snel mogelijk extra geld beschikbaar te stellen om de subsidie voor preventie te verbeteren.