Gelukt: alle 51 Gelderse gemeenten een hitteplan 

Zomers nieuws op deze kortste, winterse dag van het jaar. Alle gemeenten hebben in samenwerking met de 3 Gelderse Gezondheidsdiensten (GGD) een lokaal hitteplan gemaakt. Daarmee zijn ze nu beter voorbereid op hittestress en kunnen ze de juiste maatregelen nemen om inwoners te beschermen tegen langdurige hitte. 
Gepubliceerd op: 21-december-2023

Hittestress  

Uit onderzoek blijkt dat de afgelopen hete zomers 2 op de 3 mensen last hadden van hittestress. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren hebben veel last van de hitte. Zij wonen vaak in appartementen waar weinig verkoeling is. Hittestress zorgt voor slapeloze nachten en minder energie overdag. Het kan zelfs dodelijke gevolgen hebben. Volgens onderzoek zorgen hittegolven jaarlijks voor honderden sterfgevallen, vaak door uitdroging.  

Lokaal hitteplan   

Een lokaal hitteplan helpt om eenvoudige voorzorgsmaatregelen onder de aandacht te brengen bij risicogroepen, zoals ouderen, chronisch zieken en jongeren. Sinds 2007 is er een Nationaal Hitteplan dat waarschuwt voor periodes van langdurige hitte. In Gelderland is dit nu vertaald in lokale hitteplannen*. Gemeenten hebben daarin afspraken gemaakt met lokale organisaties als woningcorporaties en thuiszorgorganisaties om maatregelen te treffen om hittestress te voorkomen. Samen met de GGD’en heeft de provincie gemeenten geholpen met het maken van de hitteplannen.

Warmste wijken  

Speciale aandacht voor hittestress is nodig in wijken met veel verstening, weinig groen en kleine, slecht geïsoleerde woningen. Met een hitteplan kan de gemeente mensen helpen hun gedrag aan te passen en hun woning koel te houden.   

Hittestress en aanpak in kaart  

Op deze kaart ziet u op basis van de gegevens uit de klimaateffectatlas en de Atlas Leefomgeving een overzicht van de situatie in Gelderland wat betreft hitte, droogte en wateroverlast. Daarbij brengen we ook de initiatieven voor de aanpak van hitte in Gelderland in beeld. Zoals de 65 gesubsidieerde gemeentelijke projecten om hittestress te verminderen, de Challenge Groene Icoonprojecten en de lokale hitteplannen. Wilt u weten wat er in de provincie Gelderland gebeurt op het gebied van klimaatadaptief denken en doen? Volg dan onze LinkedIn-pagina Klimaatadaptatie in Gelderland en laat u inspireren om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.

*Gemeente Wijchen werkt momenteel met een hitteprotocol