Gelderse gemeenten leveren ruime bijdrage aan asielopvang

Op 1 januari telde Gelderland ruim 9.200 opvangplaatsen voor asielzoekers. Dat zijn 1.600 meer opvangplaatsen dan gevraagd. Daarnaast vangt Gelderland meer dan 10.000 vluchtelingen uit Oekraïne op.
Gepubliceerd op: 25-januari-2024

Een groot deel van de opvangplekken is tijdelijk en een beperkt aantal gemeenten vangt het merendeel op. De gemeenten moeten zich daarom blijven inspannen om asielzoekers op te vangen. De Spreidingswet zorgt voor een gelijkmatige verdeling van vluchtelingen over de gemeenten.

Trots op onze gemeenten

Ik ben trots op de bijdrage die gemeenten in Gelderland hebben geleverd. Het is zaak om ons te blijven inspannen, om ook in Gelderland te komen tot een evenwichtige verdeling.

Commissaris van de Koning

Henri Lenferink

Asielafspraken Provinciale Regietafel

Vooruitlopend op de Spreidingswet hebben gemeenten, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de provincie afspraken gemaakt aan de Provinciale Regietafel (PRT). Die gaan over de verdeling en realisatie van asielopvangplaatsen in Gelderland. Deze afspraken heeft de waarnemend commissaris van de Koning als voorzitter van de Provinciale Regietafel aangeboden aan staatssecretaris Van der Burg.  

Meerdere AZC’s en kleine opvanglocaties

De inzet van de partijen aan de PRT richt zich op het realiseren van meerdere AZC’s, verspreid over Gelderland. Met bijbehorende voorzieningen als zorg, dagbesteding en scholing. Daaromheen komen er kleinere opvanglocaties in omliggende gemeenten met uitsluitend een verblijfsfunctie.  

Van noodopvang naar structurele opvang

Dit betekent niet dat in elke gemeente een AZC moet komen, maar wél dat elke gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en een bijdrage levert. Dit kan door meer asielzoekers op te vangen, extra statushouders te huisvesten of meer ontheemden uit Oekraïne op te vangen. Henri Lenferink: “We moeten van noodopvang naar structurele opvang van asielzoekers in Gelderland.” 

We moeten dit samen doen!

Gemeenten kunnen het niet alleen. De partijen aan de PRT doen een dringend beroep op het Rijk om hun bijdrage te leveren aan de noodzakelijke voorzieningen en te voorzien in de voorwaarden om goede en snelle opvang mogelijk te maken. Henri Lenferink: “We moeten dit samen doen!”