Gelderse bestuurders bezoeken nieuwjaarsreceptie provincie

Op dinsdagmiddag 9 januari 2024 stroomde de Zuidgalerij van het Huis der Provincie vol met bestuurders uit Gelderland. In zijn nieuwjaarstoespraak waarschuwde de commissaris van de Koning voor onnodige polarisatie en hij ziet kansen bij de krapte op de arbeidsmarkt.
Gepubliceerd op: 10-januari-2024

Drukbezochte receptie

Met meer dan 400 aanmeldingen werd het een drukbezochte receptie. Vooral burgemeesters en wethouders van de 51 Gelderse gemeenten, maar ook bestuurders uit het onderwijs, werkgevers, energiesector en cultuur- en natuurorganisaties. Uiteraard waren Gedeputeerde Staten aanwezig, net als leden van Provinciale Staten. Allemaal kwamen ze om te netwerken en zaken te doen. 

Bubbles

Het behoren tot de ene groep bepaalt dan je identiteit en ziet de andere groep als vijand. Ik vind dat een vreselijk gevaarlijke ontwikkeling.

Henri Lenferink, commissaris van de Koning

Provincie Gelderland

Risico op gespleten samenleving

Commissaris van de Koning Henri Lenferink onderbrak die gesprekken en de live muziek voor een nieuwjaarstoespraak. Daarin benadrukte hij dat Nederlanders tot de gelukkigste volken behoren. Hij waarschuwde tegelijkertijd voor het denken en leven in eigen bubbels. Dat leidt tot een kloof tussen theoretisch en praktisch geschoolden, tussen stad en platteland en tussen randstad en regio. Het behoren tot de ene groep bepaalt dan je identiteit en dat je de andere groep als vijand ziet. “Ik vind dat een vreselijk gevaarlijke ontwikkeling. Waar dat toe kan leiden zien we eigenlijk al in de VS, waar de samenleving volledig gespleten is en de overheid erdoor verlamd raakt.” Ontwikkelingen in de VS doen zich vaak eerder voor dan bij ons. Met een knipoog: “Daar benoemen ze al veel langer bestuurders die eigenlijk al met pensioen waren.” 

Verbinden met iedereen

Een oplossing ziet de commissaris ook. “Om te voorkomen dat de splijtzwam te veel woekert, moeten we ons verbinden met alle lagen en subgroepen van de maatschappij. Velen van u doen dat al en dat juich ik toe.”

Vluchtelingen en tekort praktisch geschoolden

Ook ging de commissaris in op de ongelijke opvang van migranten in Nederland. “De grote groep van migranten die komen werken of studeren, accommoderen we schijnbaar vrijwel moeiteloos. Maar met vluchtelingen hebben we het in Nederland heel moeilijk. Het onderbrengen van asielzoekers in een vorm van asielopvang of statushouders in een woning, is een welhaast onmogelijke opgave geworden.” Ondertussen is het aantal vacatures enorm en daalt de instroom in het mbo de komende jaren, signaleerde Lenferink. “De vraag naar praktisch geschoolden zal toenemen. Wellicht zouden we in Gelderland kunnen bezien of we die optelsom samen met onze samenwerkingspartners wel kunnen maken. In deze tijd van goede voornemens lijkt me dat niet verkeerd.”