Gelderse aanpak sporttalenten succesvol

De Gelderse regionale sporttalentprogramma’s hebben succes! Sporttalenten ontwikkelen zich in hun eigen omgeving verder, ondersteunt door Topsport Gelderland. De sporters hebben daar voordeel bij: een kwart stroomt door naar landelijke selecties en hiervan haalt uiteindelijk 10% echt de top.
Gepubliceerd op: 9-april-2024

Provincie Gelderland helpt talenten verder

We geven geld aan regionale talentprogramma’s, zodat Gelderse sporttalenten zich verder kunnen ontwikkelen. Deze programma’s zorgen voor de verbinding tussen plaatselijke sporters en nationale selecties. Uit ons onderzoek ‘Monitor: Hoe Gelders Talent zich ontplooit!' blijkt dat deze Gelderse regionale talentprogramma’s succesvol zijn. Deze onderzoeksresultaten worden gebruikt om het beleid en de programma’s te verbeteren.

Ik ben trots op deze resultaten.

Sporten is niet alleen gezond, het biedt jongeren ook kans om zich verder te ontwikkelen. Daarom ondersteunen we talenten, met of zonder beperking, op hun weg naar de top. Hoe mooi zou het zijn als jaarlijks Gelderse toppers landelijk doorbreken!

Helga Witjes

Gedeputeerde Sport

Doorontwikkelen

Uit het onderzoek blijkt dat het volgende belangrijk is:

  • aandacht voor een veilig sportklimaat
  • het contact met én ondersteuning van plaatselijke sportverenigingen 
  • de financiering van de programma’s
  • de instroom en selectie van talenten 

Het herkennen van talenten vraagt extra aandacht, net als de afname van het aantal kinderen dat sport. Een aantal talenten geeft aan beperkt steun vanuit ouders te ontvangen. Honoré Hoedt, hoofdcoach Loopland Gelderland en voormalig bondscoach Atletiekunie: ”Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om jonge sporters in hun eigen omgeving te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van hun talent. We zijn op de goede weg en nemen de aanbevelingen ter harte”. 

Beter worden

De talentprogramma’s richten zich op het beter worden van de Gelderse talenten. Zij krijgen niet alleen ondersteuning op sporttechnisch gebied. Maar ook voor de menselijke kant, zoals samenwerken, voor jezelf zorgen en aandacht voor sociale veiligheid. Daarnaast is er aandacht voor opleiding en coaching en extra inzet van trainers en experts. Zoals de ondersteuning van Topsport Gelderland, die talenten begeleidt en adviseert bij voeding, slapen, gevaren van doping en hulp bij het maken van plannen. Gudo Kramer, directeur Topsport Gelderland: ”Deze monitor laat zien hoe belangrijk de regionale ondersteuning van sporttalenten is. Dit niveau in de sport is kwetsbaar. We nemen de aanbevelingen mee bij het verder ontwikkelen van onze organisatorische en individuele ondersteuning, gericht op nóg betere, kansrijker en veiliger programma's voor deze jonge, ambitieuze sporters”. 

Regionaal

Regionale talentprogramma’s zorgen voor een  vloeiende overstap van een talentvolle sporter uit de eigen omgeving naar de nationale selectie. Gelderse regionale talentprogramma’s maken onderdeel uit van de opleidingsplannen van  landelijke sportbonden. De provincie ondersteunt 16 talentprogramma’s binnen 12  soorten sport. Daar kwam onlangs het 1e multi-talentcentrum voor sporters met visuele beperking bij. Dit centrum zit in de FSG Sportcampus in Apeldoorn en is het 17e talentenprogramma.