Gelderland bouwt meer, maar alleen onder voorwaarden

In Gelderland wordt ondanks de woningcrisis nog volop gebouwd. In 2023 zijn 1.000 woningen meer gebouwd dan in 2022, in totaal 11.500. We zoeken naar mogelijkheden om tot en met 2030 te zorgen voor 5.000 extra woningen in Gelderland.
Gepubliceerd op: 22-februari-2024

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vroeg ons te zorgen voor nog eens 5.000 woningen. Maar dat kan pas als het Rijk zorgt voor de voorwaarden die daarvoor nodig zijn.

Rijk moet investeren in voorwaarden voor bouw

We willen voor nog meer extra woningen zorgen, maar dit is niet haalbaar door onder andere:  

  • te weinig geld om het verschil tussen de kosten en opbrengsten (onrendabele top) op te vangen;
  • tekort aan ambtenaren;
  • een overvol elektriciteitsnet (netcongestie)
  • gebrek aan oplossingen voor bereikbaarheid.

In januari 2024 vroeg demissionair minister De Jonge ons om tot en met 2030 te zorgen voor nóg eens 5.000 woningen. We hebben besloten dit niet toe te zeggen. We vinden dat het verzoek niet realistisch is, omdat het Rijk te weinig doet om te zorgen voor de voorwaarden die nodig zijn om meer woningen te bouwen. Zo is er te weinig geld om onrendabele toppen in de bouw te vergoeden. Ook is er geen zicht op structurele financiering voor meer ambtenaren die nodig zijn voor de woningbouw. En de investeringen in bereikbaarheid gaan te traag of blijven uit. Voorbeelden hiervan zijn de verlenging van de A15 en het verbreden van de A12.