Geen oorzaak koeiensterfte Noordeinde gevonden

Gelderland voerde in begin 2024 een vervolgonderzoek uit, op de percelen van een boerderij in Noordeinde. Bij een agrarische ondernemer stierven onverwacht veel koeien. Eerder onderzoek in de omgeving van de boerderij, heeft geen logische verklaring gegeven. Het vervolgonderzoek ook niet.
Gepubliceerd op: 13-maart-2024

Onbekende koeiensterfte 

Na de dood van verschillende koeien legde de omgeving een relatie met grond, die bij de aanleg van een dijk in de buurt was gebruikt. Daarom is in 2023 bodem- en wateronderzoek gedaan rondom de boerderij. Er is toen geen verontreiniging gevonden die mogelijk tot de dood van de dieren kon leiden.  

Vervolgonderzoek  

Daarnaast is begin 2024 ook op de percelen van de boerderij bodem- en wateronderzoek gedaan. In het vervolgonderzoek zijn de grond, het grondwater, leidingwater, de sloten en mest onderzocht. Er is gekeken naar verschillende stoffen zoals: metalen, PFAS en dioxines. En naar mogelijke drugsdumpingen in sloten. Conclusie is, dat er in geen verontreinigingsbronnen aangetroffen zijn. Op de percelen van de boerderij zijn verhoogde gehalten aan natuurlijke mineralen, zoals zwavel en aluminium, gemeten. Volgens een veterinair toxicoloog (gespecialiseerde dierengezondheidsdeskundige) kunnen deze concentraties bij hoge inname mogelijk leiden tot gezondheidsklachten bij koeien. Uit eerder onderzoek naar de zieke koeien door de Gezondheidsdienst voor Dieren bleek dit niet het geval. 

Onderzoek afgerond 

De provincie sluit daarom nu het bodem- en wateronderzoek naar bodemverontreiniging af, en onderneemt geen verdere acties. De rapporten van het vervolgonderzoek en de toxicologische beoordeling zijn beschikbaar. Via het Provincieloket zijn deze op te vragen.