Feestelijke aftrap Wijkendeal Mosterdhof

Nieuwe ontmoetingsplekken, vergroening van de buurt en meer leefbaarheid: daarmee gaat de Westervoortse wijk de Mosterdhof komende 3 jaar aan de slag. Met de Wijkendeal Mosterdhof ondersteunen we dit initiatief. Op donderdag 16 november 2023 vond de feestelijke aftrap plaats.
Gepubliceerd op: 17-november-2023

Opknappen openbare ruimte 

In de ‘Wijkendeal Mosterdhof’ werkt de Vereniging van de Wijk Mooi Mosterdhof samen met maatschappelijke partners gemeente Westervoort, Santé Partners, provincie Gelderland, Paalmanhuis en woningcorporatie Vivare. Op donderdagochtend 16 november kwamen wethouder Hans Sluiter (van gemeente Westervoort) en gedeputeerde Dirk Vreugdenhil (van provincie Gelderland) naar de wijk voor een officieel moment. In de Westervoortse wijk is het opknappen van de openbare ruimte nu in volle gang. 
 

Mooi Mosterdhof 

De Mosterdhof is een typische wijk uit de jaren '70. Het is een zogenaamde bloemkoolwijk, waar de woonerven als bloemkoolroosjes op een rondweg zijn ‘geplant’. Gemeente Westervoort knapt de wijk samen met de bewoners op. Ze stropen de mouwen op voor een ‘Mooi Mosterdhof’: met aantrekkelijke hofjes, meer natuur en een sterkere verbinding met de uiterwaarden van de IJssel. 

Ieder hofje een eigen landschap 

De 9 hofjes krijgen ieder een eigen gezicht. Verschillende struiken, bomen en hagen geven de woongebieden stuk voor stuk een unieke uitstraling. Gezonde bomen blijven behouden. 41 bomen maken plaats voor nieuwe bomen en nog eens 45 extra bomen krijgen een mooie plek in de wijk. Daarnaast krijgt de wijk nestkasten en insectenhotels. Kinderen zijn al creatief aan de slag om fijne onderkomens voor insecten te maken. De bewoners zijn nauw betrokken bij de plannen. En dat blijven ze, ook als alles klaar is. Ze helpen de gemeente graag om de hofjes mooi groen te houden. 

Bewoners denken mee vanuit wijktafels

De participatie in het project is groot. De wijkvereniging betrekt de bewoners bij de uitvoering en stimuleert ze om mee te denken. In ‘wijktafels’ leveren bewoners input over de inrichting van de hofjes, het toevoegen van meer natuur, de parkeervoorzieningen, de speelplekken en andere onderwerpen. Meerdere ideeën vinden hun weg naar de tekentafel, zoals de boomstammen en stapstenen voor jonge avonturiers. 

Ontmoeting en verbondenheid 

In het plan van de Wijkendeal richt de wijk zich op het verbeteren van ontmoetingen tussen alle inwoners van de Mosterdhof en het vergroten van de leefbaarheid in brede zin. Zo komen bij de entree (vanaf de dijk aan de IJssel) volop voorzieningen, die uitnodigen tot ontmoeting en beweging. Bovendien is gedacht aan een mooi nieuw ontmoetingspunt voor jaarlijkse activiteiten, zoals het wijkontbijt, de burendag, de speelmiddag voor kinderen en de vrijwilligersdag. De wijk had nog geen uitdagende speelplek voor de wat oudere kinderen. Die komt er nu, een fijne plek om af te spreken en samen buiten te spelen. Nog een mooi pluspunt: het voetpaden netwerk bij de uiterwaarden wordt hersteld, een genot voor wandelliefhebbers. 

100 Dorpendeals in Gelderland 

In Gelderland voelen wij ons thuis. We kijken naar elkaar om, zijn betrokken en maken samen het verschil. Samen werken we aan sociale verbondenheid in dorpen en wijken. Daar zijn we trots op! Daarom ondersteunen we goede initiatieven uit de samenleving via dorpendeals en wijkendeals. In een dorpendeal werken inwoners, gemeenten en provincie samen aan de sociale verbondenheid in de samenleving. Provincie Gelderland wil de komende 4 jaar 100 Dorpendeals afsluiten om de leefbaarheid in dorpen en wijken te vergroten.