Extra geld voor ‘Verbind je Buurt’ in Gelderland

Provincie Gelderland en het Oranje Fonds dragen elk € 1 miljoen bij aan het samenwerkingsfonds ‘Verbind je Buurt!’ en verlengen de duur van het fonds met 1 jaar tot 2025. Het samenwerkingsfonds geef een extra impuls aan sociale verbinding tussen mensen in Gelderse dorpen, buurten en wijken.
Gepubliceerd op: 11-december-2023

Door de extra bijdrage van provincie Gelderland en het Oranje Fonds worden kleinschalige burgerinitiatieven of sociale projecten in Gelderland gesteund. In 2022 zijn er 106 reguliere projecten ondersteund, waarbij meer dan 6.000 vrijwilligers betrokken waren en bijna 45.000 mensen uit de doelgroep werden bereikt.

De projecten die het Verbind je Buurt fonds steunt zijn erop gericht om meer mensen te laten meedoen aan de samenleving. Dat gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld door nieuwe ontmoetingsactiviteiten in een huiskamer, dorpshuis of inloophuis, een maatjesinitiatief voor kinderen in kwetsbare gezinnen of een buurtvereniging die samen met de buurt een groene moestuin start.

Portret Dirk Vreugdenhil

Verbind je Buurt!

Met Verbind je Buurt! slaan bewoners de handen ineen om de buurt te versterken. Ze kijken naar elkaar om en maken samen het verschil. Zo zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen en niemand achterblijft!

Dirk Vreugdenhil

Provincie Gelderland

Voor meer informatie