Einde voor project Railterminal Gelderland 

We stoppen met het project Railterminal Gelderland (RTG). Provinciale Staten (PS) staan achter dit besluit.
Gepubliceerd op: 8-februari-2024

Advies

De RTG was bedoeld om Gelderland economisch aantrekkelijker te maken voor ondernemers. Het zou hen helpen bij een duurzamere logistiek met minder CO2- en stikstof uitstoot. En het zou zorgen voor een betere bereikbaarheid. Nu het niet doorgaat, hebben PS ons gevraagd om bij de perspectiefnota met nieuwe voorstellen te komen. Zodat deze doelen op een andere manier behaald kunnen worden.  

Informeren

We informeren ProRail en de gemeenten Overbetuwe en Nijmegen, over het stoppen met de RTG. Dat heeft gevolgen voor het meebetalen aan de gebiedsplannen rond de RTG en de nieuwe afslag 38, op de A15 bij Nijmegen. Die bijdragen waren gekoppeld aan de komst van de RTG. Nu die niet meer doorgaat, ligt bijdragen niet meer voor de hand. 

Opheffen blokkade 

Aan gemeente Arnhem laten we weten dat zij het terrein (waar de RTG zou komen) mee kunnen nemen in hun studie naar nieuwe locaties voor het spooremplacement Arnhem Oost. In afwachting van de komst van de RTG wilden we niet dat zij die locatie onderzochten als alternatief. Nu de RTG niet doorgaat, kunnen gemeente Arnhem en ProRail deze locatie meenemen in hun onderzoek. 

Definitief besluit 

We hadden eerder al geconcludeerd dat we niet verder konden met de RTG binnen de gemaakte afspraken. Er had zich geen bedrijf gemeld dat de RTG wilde aanleggen en uitbaten. Daarom vroegen wij PS om een reactie, op ons voorgenomen besluit om te stoppen met de RTG. 

Coalitieakkoord 

In het Gelders coalitieakkoord staat dat de provincie stopt, als er geen bedrijf is dat de RTG wil aanleggen en uitbaten. Ook komt er geen aanvullende bijdrage van de provincie. Daarnaast spraken we af, dat we pas met de werkzaamheden zouden starten als er een bedrijf was. Er heeft helaas geen bedrijf ingeschreven bij de aanbesteding voor het aanleggen en uitbaten van de RTG.