Blijvende financiële bijdrage voor Gelderse veren

In het coalitieakkoord ‘Gewoon doen’ sprak het Gelders college uit dat ze willen bijdragen aan het blijven bestaan van de veren. Beter bekend als veerpont of veerboot. Dat gaan we nu doen.
Gepubliceerd op: 29-februari-2024

Op 27 februari is besloten om de Gelderse veren blijvend te steunen met een geldbedrag. Ook gaan we jaarlijks een afstemmingsoverleg organiseren voor onder andere veerdiensten en oevergemeenten.

Portret Klaas Ruitenberg

Toekomstperspectief

Scholieren, forenzen of recreanten, dagelijks maken veel mensen gebruik van één van onze veren. De veren spelen een belangrijke rol voor de leefbaarheid van onze rivierrijke provincie. Ik ben blij dat we als provincie een structurele oplossing gevonden hebben, die de veren een toekomstperspectief geven.

Klaas Ruitenber

Gedeputeerde

Financiële ondersteuning 

Een stabiele werking en financiële situatie van een veer is allereerst de verantwoordelijkheid van de eigenaren van een veer en de oevergemeenten. De provincie kiest nu voor een ondersteunende financiële rol, om zo mee te werken aan het bestaan van de veren. Voortaan ondersteunt de provincie gemeenten voor 50% bij het dekken van tekorten voor het werken van de veerdienst. De provinciale ondersteuning is alleen voor veren met een tekort boven € 50.000. Niet alle veren maken hier dus gebruik van. Per jaar is er een maximumbudget van € 500.000 beschikbaar voor alle veren gezamenlijk. Voor de financiële uitkering komt een subsidieregeling.  

Kennisuitwisseling 

Naast steun in de vorm van geld, bieden we hulp in de vorm van kennis. Zo gaan we jaarlijks een afstemmingsoverleg organiseren. Waar eigenaren van veren, gemeenten en belangenorganisaties kennis kunnen delen over het behoud van de veren. Ook buurtprovincies worden hierbij betrokken.  

Gelderse veren 

Voorheen werden veren in Gelderland ondersteunt door de Stichting Veren Gelderland, maar in 2024 raken de financiële middelen van de stichting op. Bij het opstellen van dit Gelders beleid is bestuurlijk overlegd met VNG Gelderland. In Gelderland varen 49 veren, waarmee jaarlijks miljoenen mensen en voertuigen de overkant van een rivier bereiken. Veren in de provincie Gelderland zijn erg verschillend. Zo zijn er auto-, fiets- en voetveren. Iedere veer doet hetzelfde: personen en/of voertuigen makkelijk en snel vervoeren over water, tussen 2 oevers.