Besluit windpark Echteld Lienden na de zomer verwacht

We stellen de besluitvorming over het windpark Echteld Lienden met een paar maanden uit. In maart 2024 vroeg initiatiefnemer Vattenfall officieel de omgevingsvergunningen aan voor de bouw van 7 windturbines in het gebied. We hebben meer tijd nodig om de besluiten zorgvuldig voor te bereiden.
Gepubliceerd op: 2-juli-2024

Gedeputeerde Staten van Gelderland hechten grote waarde aan een zorgvuldige besluitvorming. We willen onder andere voorkomen dat de periode waarin inwoners op de ontwerpbesluiten kunnen reageren, in de zomervakantie valt. Daarom stellen we de besluitvorming met een paar maanden uit. We verwachten nu dat de ontwerpbesluiten na de zomer 6 weken ter inzage liggen. Dan kan iedereen erop reageren. 

Meer informatie

Meer informatie over het windpark vindt u op de projectpagina.