Actieplan Wonen: ondanks vele uitdagingen op schema

Met het Actieplan Wonen willen we tot en met 2025 de bouw van circa 45.000 woningen versnellen. We zijn halverwege de looptijd van het Actieplan. De aantallen lopen op schema. Extra inzet is nodig om dit vol te houden.
foto actieplan wonen.jpg
Gepubliceerd op: 23-november-2022

Tot en met 2030 moeten er minimaal 80.000 woningen worden bijgebouwd in Gelderland. Recent deden we samen met de Gelderse gemeenten een aanbod aan de minister. Daarin staat dat ze 100.000 woningen willen bijbouwen tot 2030. Om dit te bereiken is versnelling van de woningbouw nodig, meer betaalbare woningen en flexibele woonvormen. Omdat de knelpunten complexer worden, kost versnellen van de bouw steeds meer moeite. Dit vraagt extra inzet.

Sneller bouwen door versnellingsteam

Ons versnellingsteam is momenteel betrokken bij 53 projecten, met ongeveer 30.000 woningen, in 26 gemeenten. Het oorspronkelijke doel was om betrokken te zijn bij 10.000 woningen. Dat heeft het versnellingsteam verdrievoudigd. Voor de aankomende periode ondersteunt het versnellingsteam gemeenten nog meer. Zo kan het team straks bij grote projecten kennis bieden, procesmanagers, projectleiders en zelfs enkele projectteams.

Betaalbaar en flexibel

Vanaf 5 september 2022 kunnen gemeenten onze nieuwe subsidie “Realiseren sociale huurwoningen” aanvragen. We hebben € 2,5 miljoen beschikbaar om de bouw van 200 sociale huurwoningen te versnellen. Daarnaast neemt het aantal projecten bij gemeenten en de doelen rond flexwonen flink toe. We weten van ongeveer 42 projecten met ruim 3.000 woningen in 35 gemeenten. De focus lag in de eerste fase van het Actieplan Wonen op kennis en netwerken. Nu ligt de focus op ondersteuning van gemeenten bij de bouw van flexwoningen.

Achtergrond Actieplan Wonen

In mei 2020 stelden Provinciale Staten een Actieplan Wonen vast. In de halfjaarlijkse voortgangsrapportage delen we de actuele resultaten. In het Actieplan Wonen staan 14 acties die bijdragen aan versnelling van de bouw van circa 45.000 woningen. De uitvoering hiervan doen we samen met onder andere gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars.

Peter Kerris

Op schema

De woningmarkt is constant in beweging en er lijkt iedere keer weer een nieuwe uitdaging bij te komen. Toch zien we in deze resultaten dat we op schema lopen en soms zelfs al ruim voor op schema. Hiermee versnellen we de woningbouw in Gelderland.

Peter Kerris

Gedeputeerde Wonen

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Actieplan Wonen

De uitgebreide resultaten vindt u terug in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage.