95 miljoen voor Gelderse regio’s

Het rijk investeert € 95 miljoen in 4 Gelderse regio’s: Achterhoek, Stedendriehoek, Veluwe en Kop van de Veluwe (regio Zwolle). Gedeputeerde Peter Drenth: “We feliciteren de regio’s en de gemeenten met dit mooie resultaat. Hier mogen we trots op zijn.”
Gepubliceerd op: 9-februari-2024

385 miljoen 

In totaal verdeelde het Rijk € 385 miljoen over 22 regio’s in heel Nederland. Regio Deals hebben als doel om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verbeteren. Dat vinden wij ook heel belangrijk. We zien in de Regio Deals dan ook kansen om provinciale doelen voor elkaar te krijgen. Daarom ondersteunden wij de aanvragen en dragen wij zelf ook financieel bij. De hoogte van de bijdrage, hangt af van verdere uitwerking van de Regio Deal. De financiële bijdrage moet passen binnen de financiële kaders die Provinciale Staten bij de begroting vaststelt.  

Kwaliteit van leven, wonen en werken 

Gedeputeerde Peter Drenth is coördinerend portefeuillehouder Regio Deals en is daarnaast ook verantwoordelijk voor de Veluwe: “Ik ben ontzettend trots en blij met deze investering in Gelderland. Dit is een flinke impuls voor het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken van onze inwoners en ondernemers. We hebben echt wat te doen en deze investering van het Rijk helpen enorm bij het oppakken van vraagstukken in de regio.” 

Verdeling 

Voor Gelderland is de verdeling als volgt:  

  • Veluwe € 20 miljoen 
  • Regio Achterhoek € 25 miljoen 
  • Regio Zwolle (waar de Kop van de Veluwe deel van uitmaakt) € 30 miljoen 
  • Regio Stedendriehoek € 20 miljoen 

Veluwe 

De Veluwe krijgt € 20 miljoen van het Rijk voor de Regio Deal Veluwe. Op en rondom de Veluwe liggen grote opgaven: verstedelijking, landbouwtransitie, het creëren van een toekomstbestendig buitengebied, duurzame mobiliteit, toekomstbestendige vakantieparken en de sociale vraagstukken die daar liggen. Peter Drenth, gebiedsgedeputeerde Veluwe: “De Veluwe is een prachtig en uniek gebied in Nederland. Met behulp van deze Regio Deals kunnen we zorgen dat het dat in toekomst ook blijft.” 

Regiodeal Achterhoek 

De Achterhoek krijgt € 25 miljoen in de nieuwe Regio Deal. Gedeputeerde Helga Witjes, gebiedsgedeputeerde Achterhoek: “Ik feliciteer zowel het Rijk, de Achterhoek als Gelderland met deze toekenning. Er liggen mooie aanknopingspunten tussen de Regio Deal en het Gelderse coalitieakkoord Gewoon Doen, om de opgaven die ook de provincie in de Achterhoek ziet in samenwerking aan te pakken.” 

Regio Deal Stedendriehoek 

De Regio Deal Stedendriehoek heeft veel aandacht voor brede welvaart, en dus voor het welzijn van de Gelderlanders. Ans Mol, gebiedsgedeputeerde Stedendriehoek: “Wat een geweldige boost voor de regio. Met deze Regiodeal Stedendriehoek willen we met een focus op duurzaam, divers en dichtbij veel betekenen voor de positieve ontwikkeling van dorpen en kleinere gemeenten”.  

Regiodeal Zwolle (Kop van de Veluwe) 

De toekenning van de Regio Deal voor de regio Zwolle betekent ook een mooie opsteker voor inwoners van de Gelderse gemeenten Heerde, Hattem, Oldebroek, Elburg en Nunspeet. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg: “Heel erg fijn dat er nu een goede investeringsimpuls komt voor deze belangrijke regio.” 

Coalitieakkoord 

We zien via de Regio Deals kansen om gezamenlijk met Rijk en regio aan de slag gaan, met de belangrijke plannen die bijdragen aan een mooier Gelderland. Dat zijn onder andere plannen uit het Gelderse coalitieakkoord. Denk bijvoorbeeld aan het bereiken van Dorpen- en Wijkendeals en de Veluweaanpak.