3-daags Europees werkbezoek over wolf

Hoe gaan ze in andere Europese landen om met grote roofdieren zoals de wolf? Wat kunnen we daarin van elkaar leren? En waar moet Europees wolvenbeleid naartoe? Dinsdag 4 juni 2024 komen regionale vertegenwoordigers uit 8 Europese landen in Gelderland bijeen om hierover te praten op een 3-daagse TAIEX-bijeenkomst.
wolf
Gepubliceerd op: 31-mei-2024

Europese uitwisseling

TAIEX staat voor Technical Assistance and Information Exchange, ofwel technische ondersteuning en informatieuitwisseling. De bijeenkomsten van de Europese Unie (EU) zijn bedoeld om kennis en ervaring tussen lidstaten te delen over de aanpassing, toepassing en handhaving van Europese wetten en regels.  

Het thema van de bijeenkomst is ‘Biodiversiteit, natuurbescherming en grote carnivoren’. Het thema is voorgesteld door provincie Gelderland. Er zijn presentaties over verschillende deelthema’s, maar de vraag hoe om te gaan met de wolf speelt in veel Europese landen, daarom is er veel aandacht de wolf en alle vraagstukken daaromheen. Het is in de basis een technische uitwisseling, geen politieke. Er komen met name beleidsmedewerkers en experts op het gebied van biodiversiteit en grote carnivoren.

3-daags bezoek aan Gelderland 

Tijdens de bijeenkomst zullen de deelnemers op bezoek gaan bij de Hoge Veluwe en vertellen sprekers uit verschillende landen over hun ervaring en omgang met de wolf. Mari Lyly uit Finland vertelt over het project SusiLIFE en de Finse ervaring met de wolf.  

Zo'n 50 regionale vertegenwoordigers uit Frankrijk, Polen, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Finland, Zweden en Nederland doen mee aan de bijeenkomst. 

Veel van elkaar leren

Veel Europese regio's en landen zoeken hoe ze met de terugkeer van de wolf en de strikte bescherming van het roofdier om moeten gaan. We kunnen veel van elkaar leren daarin. Daar is deze bijeenkomst voor.

Harold Zoet

Gedeputeerde Landbouw, Natuur en Stikstof

De wolf in Europa 

Bij de EU staat de wolf ook hoog op de agenda. De Europese Commissie stelde onlangs voor om de beschermde status van de wolf te verlagen van strikt beschermd naar beschermd. Hiervoor moet eerst het Verdrag van Bern aangepast worden. Later dit jaar zullen de Europese lidstaten stemmen over een voorstel om dit in te brengen bij de commissie van het verdrag van Bern.  

Nederland gaat dan voor verlaging van de beschermde status van de wolf stemmen, zo maakte het kabinet vorige week bekend.