Samen werken aan leefbaarheid

Heeft u een idee voor de verbetering van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw buurt of wijk? En wilt u hier samen met anderen werk van maken? Dan helpen wij u graag.

Idee voor uw buurt? Wij helpen!

Heeft u een idee voor de verbetering van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw wijk of dorp? En wilt u hier samen met anderen werk van maken? Dan helpen wij u graag.
U kunt bij ons subsidie aanvragen voor uw plan. Bent u op zoek naar inspiratie en ideeën? Kijk dan in ons online inspiratiemagazine Leefbaarheid en op onze initiatievenkaart. Op ons Forum Leefbaarheid kunt u ook in gesprek met anderen hierover.

Hulp van de Leefbaarheidsalliantie

Heeft u professionele ondersteuning nodig bij het opstellen van uw plannen of kunt u hulp gebruiken in de samenwerking met anderen? Dan staat de Leefbaarheidsalliantie Gelderland voor u klaar: 4 door de provincie gesubsidieerde organisaties die initiatieven van actieve bewoners en eventueel (sociale) ondernemingen ondersteunen. U kunt hen bereiken via vraag@leefbaarheidgld.nl. Zij helpen u ook bij leefbaarheidsprojecten die wij niet subsidiëren: kijk hiervoor op het Forum Leefbaarheid.

Subsidie voor aanpassing van uw dorps- of buurthuis

Beheerders van dorpshuizen, buurthuizen en andere gemeenschapsvoorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor aanpassingen aan het gebouw. Het gaat hierbij om aanpassingen die nodig zijn om het gebouw toegankelijk te maken voor mindervaliden, geschikt te maken voor nieuwe activiteiten of energiezuiniger te maken.