Samen werken aan leefbaarheid

Heeft u een idee voor de verbetering van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw buurt of wijk? En wilt u hier samen met anderen werk van maken? Dan helpen wij u graag.

Idee voor uw buurt? Wij helpen!

U kunt bij ons subsidie aanvragen voor uw plan. Bent u op zoek naar inspiratie en ideeën? Kijk dan in ons online inspiratiemagazine Leefbaarheid en op onze initiatievenkaart. Op ons online platform Leefbaarheid kunt u ook in gesprek met anderen hierover.

Hulp van de Leefbaarheidsalliantie

Heeft u professionele ondersteuning nodig bij het opstellen van uw plannen of kunt u hulp gebruiken in de samenwerking met anderen? Dan staat de Leefbaarheidsalliantie Gelderland voor u klaar: 4 door de provincie gesubsidieerde organisaties die initiatieven van actieve bewoners en eventueel (sociale) ondernemingen ondersteunen. U kunt hen bereiken via vraag@leefbaarheidgld.nl. Zij helpen u ook bij leefbaarheidsprojecten die wij niet subsidiëren: kijk hiervoor op het platform Leefbaarheid.

Subsidie voor aanpassing van uw dorps- of buurthuis

Beheerders van dorpshuizen, buurthuizen en andere gemeenschapsvoorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor aanpassingen aan het gebouw. Het gaat hierbij om aanpassingen die nodig zijn om het gebouw toegankelijk te maken voor mindervaliden, geschikt te maken voor nieuwe activiteiten of energiezuiniger te maken. De bestaande subsidieregeling is uitgebreid met:

  • de mogelijkheid tot het realiseren van ontmoetingsplekken buiten,
  • het aanpassen van een gebouw of een gedeelte daarvan tot gemeenschapsvoorziening,
  • het realiseren van sportvoorzieningen voor bewegen, en
  • sociale activiteiten en het verduurzamen van gemeenschapsgebouwen en ontmoetingsplekken buiten. 

De leefbaarheidsalliantie kan meedenken met initiatiefnemers in het voortraject. Een samenvatting van de regeling ‘aanpassing gemeenschapsvoorziening’ vind je in onze factsheet (134 kB).

Leefbaarheid in Eerbeek en Loenen

De leefbaarheid in Eerbeek en Loenen staat onder druk. De papiermolens zijn uitgegroeid tot grote (internationale) bedrijven en hebben een aantrekkende werking gehad op de vestiging van andere bedrijven. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid. In het project Eerbeek-Loenen 2030 werken partijen samen om hier wat aan te doen.