Kennisgeving van verkoop door de provincie van percelen grond aan de gemeente Lingewaard nabij de provinciale weg N839 te Bemmel.

Provincie Gelderland is van plan een aantal percelen te verkopen aan de gemeente Lingewaard ter verbetering en in stand houden van de infrastructuur.

Te verkopen aan de gemeente Lingewaard:

Kadastrale gemeente

Sectie

Nummer

Oppervlakte (m²)

BemmelF2863 (gedeeltelijk)1.250
BemmelH4010 (gedeeltelijk)84
BemmelL554 (gedeeltelijk)4
BemmelL1008575
BemmelL1013 (gedeeltelijk)13
BemmelL1014 (gedeeltelijk)656
BemmelL1037 (gedeeltelijk)2.487
BemmelL1056 6.970
BemmelL1059 (gedeeltelijk)804
BemmelL1064 5.247

Kadastrale gemeente

Sectie

Nummer

Oppervlakte (m²)

Bemmel
F
2863 (gedeeltelijk)
1.250
Bemmel
H
4010 (gedeeltelijk)
84
Bemmel
L
554 (gedeeltelijk)
4
Bemmel
L
1008
575
Bemmel
L
1013 (gedeeltelijk)
13
Bemmel
L
1014 (gedeeltelijk)
656
Bemmel
L
1037 (gedeeltelijk)
2.487
Bemmel
L
1056 
6.970
Bemmel
L
1059 (gedeeltelijk)
804
Bemmel
L
1064 
5.247

Publieke taak

De betreffende percelen grond lenen zich puur en uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van de aanlegde infrastructuur. Gezien de publieke taak van het verbeteren en in stand houden van infrastructuur, is de gemeente Lingewaard de enige serieuze gegadigde voor overname van de eigendomsrechten.

Bezwaar

De provincie is van plan om de genoemde percelen te verkopen aan de gemeente Lingewaard. Als u meent dat u ook voldoet aan de genoemde criteria en daarom ook in aanmerking komt voor aankoop, kunt u een bezwaar indienen. U moet daarvoor binnen een termijn van 20 kalenderdagen na datum van deze kennisgeving, dus uiterlijk 6 september  2023 een bezwaar indienen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar kennisgevingen-grondzaken@gelderland.nl onder vermelding van kenmerk: N839 Bemmel. In deze e-mail geeft u aan waarom u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop. Wij stellen deze termijn omdat wij en de koper onredelijk zouden worden benadeeld als ook na deze termijn nog tegen het aangaan van de verkoop opgekomen kan worden.

Provincie Gelderland publiceert dit voornemen op www.gelderland.nl/pacht-en-koop . Met deze publicatie geeft de provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).