Interreg Impact Brochure Gelderland 2014 – 2021

Lees meer over de betekenis van de Interreg programma’s voor Gelderse partijen.

Wat is Interreg 

Interreg is een verzameling subsidieprogramma’s die Europese doelen voor economie en duurzaamheid dichterbij brengt. De provincie is betrokken in het management en de uitvoering van deze interregprogramma’s. In interregprojecten wordt altijd samengewerkt met Europese partners. Met interreg wordt in projecten samengewerkt in Europese (grensoverschrijdende) deelgebieden, bestaande uit regio’s uit een aantal landen. 

In Gelderland zijn het programma Interreg A Deutschland-Nederland: voor projecten met partners aan weerszijde van de Nederlands-Duitse grens en het programma Interreg B Noord West Europa het meest populair.  

Met interreg wordt geïnvesteerd in projecten op thema’s zoals klimaatverandering, de digitale en groene transitie, landbouw, onderwijs en arbeidsmarkt, gezondheid en water. In het interreg A programma Duitsland-Nederland wordt tevens specifiek geïnvesteerd in de versterking van de sociaal-culturele en territoriale cohesie in dit grensgebied. 

Documenten

In de brochure, de factsheets per ambitie en de interviews met projecten kunt u op verschillende manieren kennisnemen van de betekenis van de Interreg programma’s voor Gelderse partijen. U kunt de verschillende pdf’s hieronder downloaden.

Interactieve dashboards

Hier vind je 3 interactieve dashboards over de Impact van Interreg in de periode 2014-2021 in Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.