Inloopbijeenkomsten op de Veluwe

Als het college van Gedeputeerde Staten de herstelprogramma’s voor de bossen, de heide en stuifzanden, de vennen en venen en de beken op de Veluwe in het najaar vaststelt, zijn ze klaar voor uitvoering. Maar voor het zo ver is, staat er nog veel te gebeuren.
Inloopbijeenkomsten op de Veluwe

We werken aan het herstellen en versterken van de natuur op de Veluwe, zodat het een gebied blijft waar wonen, (agrarisch) ondernemen, recreëren en natuur goed samengaan. De komende maanden gebruiken we om belanghebbenden en belangstellenden te informeren over de inhoud van de herstelprogramma’s.

Inloopbijeenkomsten

Donderdag 23, dinsdag 28 en donderdag 30 juni houden we inloopbijeenkomsten op verschillende locaties op de Veluwe. Dan worden de plannen voor het natuurherstel toegelicht en kunt u vragen stellen aan de projectleiders en ecologen. De herstelprogramma’s zijn dan nog niet af.

Informatiebijeenkomsten

Van 29 augustus tot en met 9 oktober 2022 worden de herstelprogramma’s ter visie gelegd. Aan het begin van de periode, op dinsdag 30 augustus, donderdag 1 en dinsdag 6 september, houden we nog drie informatiebijeenkomsten op verschillende locaties. De herstelprogramma’s zijn dan in ontwerp gereed. Iedereen heeft ze al kunnen downloaden en bekijken op gelderland.nl.

De zienswijzen die worden ingediend worden verwerkt en beantwoord. Dan is het november, en kunnen Gedeputeerde Staten de herstelprogramma’s definitief vaststellen. Daarna kunnen de maatregelen uit de herstelprogramma’s worden aanbesteed en uitgevoerd. We doen aan natuurherstel, zodat de Veluwe ook voor komende generaties die prachtige leefomgeving blijft.

Zie voor actuele informatie www.gelderland.nl/natuuropdeveluwe