Bezwaarschriften en klachten

Bent u het niet eens met een besluit van de provincie en heeft u belang bij het genomen besluit? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen (PDF 118 kB) . Dat doet u bij de commissie Rechtsbescherming.

Agenda commissievergadering

De commissie Rechtsbescherming bespreekt de ingediende bezwaarschriften en klachten tijdens een hoorzitting. De volgende hoorzitting vindt plaats op 
25 juni 2019. De hoorzitting wordt in het Huis der Provincie, Sectiekamer 6 te Arnhem gehouden.

De agenda van deze hoorzitting is als volgt:

1. 10.00 – 11.00 uur
Bezwaarschrift van Schotte B.V. te Nieuwerkerk aan den IJssel, vertegenwoordigd door Lindenbergh advocaten, inzake een last onder dwangsom
(zaaknummer 2019-006183)

2. 11.00 – 11.45 uur
Bezwaarschrift van Maatschap Ottink te Groenlo, inzake een aanslag leges
(zaaknummer 2019-002581)

De bezwaarmaker en alle bij ons bekende belanghebbenden hebben een uitnodiging en de op de zaak betrekking hebbende stukken ontvangen. Wanneer u niets heeft ontvangen, maar wel vindt dat u ook belanghebbende bent, kunt u een email sturen naar: rechtsbescherming@gelderland.nl. Wij bekijken dan of u belanghebbend bent. Zo ja, dan ontvangt u alsnog de stukken en een uitnodiging voor de hoorzitting.

Documenten

Overige klachten

Andere klachten, bijvoorbeeld over het milieu, uw leefomgeving of provinciale wegen, kunt u melden via het klachtenformulier.