Bezwaarschriften en klachten

Bent u het niet eens met een besluit van de provincie en heeft u belang bij het genomen besluit? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen (PDF 118 kB) . Dat doet u bij de commissie Rechtsbescherming.

Agenda commissievergadering

De commissie Rechtsbescherming bespreekt de ingediende bezwaarschriften en klachten tijdens een hoorzitting. De volgende zitting vindt plaats op 21 januari 2020. De hoorzitting wordt in het Huis der Provincie, Sectiekamer 6 te Arnhem gehouden.

De Commissie voor deze hoorzitting is als volgt samengesteld:

Voorzitter: mr. dr. M.A.A. Soppe
Leden: mw. mr. A.M. Siebenheller-Diependaal en mr. drs. T.J.F. Verstege

De agenda van deze hoorzitting is als volgt:

1. 10.00 – 10.45 uur
Bezwaarschrift van twee inwoners van Voorst,  inzake verzoek om vergoeding van planschade veroorzaakt door het inpassingsplan N345 Rondweg Voorst
(zaaknummer 2019-013629)

Documenten

Overige klachten

Andere klachten, bijvoorbeeld over het milieu, uw leefomgeving of provinciale wegen, kunt u melden via het klachtenformulier.