Bezwaarschriften en klachten

Bent u het niet eens met een besluit van de provincie en heeft u belang bij het genomen besluit? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen (PDF 118 kB) . Dat doet u bij de commissie Rechtsbescherming.

Agenda commissievergadering

De commissie Rechtsbescherming bespreekt de ingediende bezwaarschriften en klachten tijdens een hoorzitting. De volgende hoorzitting vindt plaats op 3 september 2019. De hoorzitting wordt in het Huis der Provincie, Sectiekamer 6 te Arnhem gehouden.

De agenda van deze hoorzitting is als volgt:

1.   10.00 - 11.00 uur
Bezwaarschrift van een inwoner uit Oldebroek, vertegenwoordigd door Adviesbureau op vrije voet
inzake opschorten last onder dwangsom herplantplicht
(zaaknummers 2019-007857)

2.   11.00 - 12.00 uur
Bezwaarschrift van Van Hoven & Omen
inzake tegemoetkoming planschade
(zaaknummer 2019-007678)

3.   12.30 - 13.15 uur
Bezwaarschrift van Fidus Advies B.V., namens Rietkamp Beheer B.V. te Zaltbommel

inzake afwijzing POP3-subsidie
(zaaknummer 2019-008434)

4.   13.15 - 14.00 uur
Bezwaarschrift van een inwoner uit Nijkerk
inzake afwijzing POP3-subsidie
(zaaknummer 2019-008349)

5.   14.00 - 14.45 uur
Bezwaarschrift van een inwoner uit Barneveld
inzake een Wob-verzoek
(zaaknummer 2019-007867)

De bezwaarmaker en alle bij ons bekende belanghebbenden hebben een uitnodiging en de op de zaak betrekking hebbende stukken ontvangen. Wanneer u niets heeft ontvangen, maar wel vindt dat u ook belanghebbende bent, kunt u een email sturen naar: rechtsbescherming@gelderland.nl. Wij bekijken dan of u belanghebbend bent. Zo ja, dan ontvangt u alsnog de stukken en een uitnodiging voor de hoorzitting.

Documenten

Overige klachten

Andere klachten, bijvoorbeeld over het milieu, uw leefomgeving of provinciale wegen, kunt u melden via het klachtenformulier.