Bezwaarschriften en klachten

Bent u het niet eens met een besluit van de provincie en heeft u belang bij het genomen besluit? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen (PDF 118 kB) . Dat doet u bij de commissie Rechtsbescherming.

Agenda commissievergadering

De commissie Rechtsbescherming bespreekt de ingediende bezwaarschriften en klachten tijdens een hoorzitting. De volgende zitting vindt plaats op 10 december 2019. De hoorzitting wordt in het Huis der Provincie, Sectiekamer 6 te Arnhem gehouden.

De agenda van deze hoorzitting is als volgt:

 1. 10.00 – 10.45 uur
  Bezwaarschrift van Maatschap van Kessel cs te Erichem, vertegenwoordigd door Coöperatie Agrimaco U.A. te Moerkapelle, inzake afwijzing POP3 subsidie
  (zaaknummer 2019-009933)
   
 2. 10.45 – 11.45 uur
  Klacht van Stichting Wildaanrijdingen Nederland, vertegenwoordigd door Kennedy Van der Laan advocaten, inzake handelen van toezichthouder/BOA
  (zaaknummer 2019-011196)
   
 3. 12.15 – 13.00 uur
  Bezwaarschrift inzake aanslag leges Wabo
  (zaaknummer 2019-011572) NIET OPENBAAR
   
 4. 13.00 – 14.00 uur
  Bezwaarschrift van Inter-Che-M B.V., vertegenwoordigd door Stibbe advocaten, inzake last onder dwangsom
  (zaaknummer 2019-010117)

Documenten

Overige klachten

Andere klachten, bijvoorbeeld over het milieu, uw leefomgeving of provinciale wegen, kunt u melden via het klachtenformulier.