Bezwaarschriften en klachten

Bent u het niet eens met een besluit van de provincie en heeft u belang bij het genomen besluit? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen (PDF 118 kB) . Dat doet u bij de commissie Rechtsbescherming.

Agenda commissievergadering

De commissie Rechtsbescherming bespreekt de ingediende bezwaarschriften en klachten tijdens een hoorzitting. De volgende zitting vindt plaats op 29 oktober 2019. De hoorzitting wordt in het Huis der Provincie, Sectiekamer 6 te Arnhem gehouden.

De agenda van deze hoorzitting is als volgt:

1.    10.00 – 10.45 uur
Bezwaarschrift van een inwoner van Hattem, inzake afwijzing POP3 subsidie
(zaaknummer 2019-006887)

2.   10.45 – 11.30 uur
Bezwaarschrift van DAS Rechtsbijstand, namens een inwoner van Angerlo
, tegemoetkoming planschade
(zaaknummer 2019-009781)

Documenten

Overige klachten

Andere klachten, bijvoorbeeld over het milieu, uw leefomgeving of provinciale wegen, kunt u melden via het klachtenformulier.