Wolf in Gelderland

Een groen bos met loof en naaldbomen, onderbroken door uitgestrekte heidevelden. Op een met gras begroeid bospad loopt een wolf.

Beeldtekst, De wolf in Gelderland.

"VOICE-OVER: In 2015 werd voor het
eerst in bijna 150 jaar weer een wilde wolf waargenomen in Nederland."

VROUW IN DE AUTO: "Hier in Hoogezand?
Dat is toch een wolf?"

MAN IN AUTO: "Ja".

VROUW IN AUTO: "Ja, dit is echt een wolf."

De wolf rent door het dorp

"VOICE-OVER: In 2018 vestigt een wolvin zich op de Veluwe. En het jaar daarop worden
er voor het eerst weer wilde wolven geboren in Gelderland. "

Langs een ven in het bos rent de moeder gevolgt door de jongen en het mannetje

"Hiermee is het indrukwekkende roofdier
definitief teruggekeerd in ons land. En dat heeft positieve effecten voor de omringende natuur. Prooidier populaties worden gezonder omdat de wolf vooral zwakkere dieren dood."
Een gezond prooidier kan zich goed verdedigen. En vormt een risico voor de wolf."
Het dieet van de wolf bestaat voornamelijk uit reeën, herten wilde zwijnen en overig wild.

In Nederlandse natuurgebieden is ruim voldoende wild voorhanden om de aanwezige wolven te voeden. Het komt desondanks voor dat wolven vee doden. Dit gebeurt meestal wanneer
jonge wolven op zoek zijn naar een nieuw territorium. Waarbij ze tot wel
70 kilometer per dag afleggen. In een gebied met voldoende wilde prooidieren komt dit nauwelijks voor. Voorwaarde is wel dat het vee voldoende wordt beschermd met zogenaamde wolvenrasters. Deze omheining heeft als bijkomend voordeel, dat het ook beschermt tegen aanvallen van honden."

Een ijzeren hek beschermt een kudde schapen

"Er zijn ook diersoorten die profiteren van de aanwezigheid van de wolf. Achtergelaten prooi resten zijn een welkome aanvulling voor aaseters.

Daarnaast krijgt kwetsbare vegetatie weer een kans omdat er minder wordt
kaalgegraasd door wilde hoefdieren. Dit zorgt voor een betere
balans in het ecosysteem. Maar wat betekent het voor mensen die zich in het leefgebied van
een wolf bevinden? En hoe herken je een wolf? En wat moet je doen
als je er een tegenkomt?"

Een wolf op de hei

"Wolven vestigen zich in gebieden met voldoende rust, ruimte en wilde prooidieren.
De van nature schuwe wolf, ziet de mens niet als prooidier. Maar als jager. Ze zullen contact met mensen dan ook zoveel mogelijk vermijden."

Een wolf schrikt van iets en rent weg.

"Toch is het belangrijk dat bij een eventuele ontmoeting met een wolf, een aantal regels
in acht worden genomen. Want net als bij andere wild dieren dient er terughoudend te worden omgegaan met de wolf."

Een animatie ter uitleg

"Hoe weet je of je met een wolf te maken hebt? Een wolf is duidelijk groter dan de gemiddelde hond. Hij meet op schouderhoogte wel tachtig centimeter. De wolf heeft een rechte rug, een volle hangende staart met zwarte punt, en een dikke nek. De vacht is beige
tot rossig-bruin. De poten van een wolf zijn opvallend lang en sterk. De oren zijn relatief kort, minder spits en staan ver uit elkaar, op de brede kop. De ogen staan scheef
en zijn vaak geel. Rondom de bek is de vacht wit."

Op een foto van het zijaanzicht van een wolf zijn alle kenmerken aangegeven met pijltjes. De verschillen met de hond zijn herkenbaar.

"Als je een wolf tegenkomt, blijf dan kalm en geef het dier de ruimte. Een gezin ziet in de verte een wolf. Neem zo nodig wat afstand
door achteruit te stappen of rustig weg te lopen. Jonge wolven kunnen nieuwsgierig zijn. Als ze te dichtbij komen, maak jezelf dan groot. Maak gebaren en spreek luid.
Loop een wolf in geen geval achterna. Maar vooral, geniet van een bijzondere en zeldzame ontmoeting met dit schuwe dier."

De wolf kijkt nieuwsgierig naar het gezin en loopt dan het bos in.

"Een wolf zal vooral handelen uit zelfbescherming. Bijvoorbeeld als hij zich
bedreigd voelt of als hij zijn territorium of jongen moet verdedigen.
Dit is vooral voor hondenbezitters van belang. Want een wolf kan een hond
als concurrent en indringer zien. Aanvallen op loslopende honden komen incidenteel voor. Houdt een hond dus altijd aangelijnd, in een gebied waar wolven leven. Net als voor alle andere wilde dieren geldt: laat geen voedsel achter in de natuur. Daarmee wordt voorkomen dat wolven voedsel gaan associëren met mensen. En zo hun schuwheid verliezen.
Het is belangrijk dat hun natuurlijke gedrag intact blijft. Ervaringen in Duitsland, waar de wolf al sinds 2000 weer voorkomt wijzen uit dat er voor mensen geen risico is, zolang deze regels worden gevolgd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de mens. Een wolf vertoont slechts natuurlijk gedrag."

Op een heuveltje staat een wolf op de uitkijk in de zon. De wolf loopt door het hoge gras

"De afgelopen jaren hebben aangetoond dat het goed gaat met de wolven in Gelderland. De natuur past zich aan en vindt al snel een nieuw evenwicht. Hoe de wolvenpopulatie zich in
Gelderland zal ontwikkelen is mede afhankelijk van de mens. Als we de wolf beter leren kennen en herkennen en als we zorgvuldig met deze intrigerende dieren omgaan, is er misschien een mooie toekomst voor de wolf in Gelderland."

Vijf wolven scharrelen tussen de bomen. Eén snuffelt aan de camera terwijl de anderen lijken te spelen tussen het mos en de struiken.

"Ga voor meer informatie naar www.gelderland.nl/de-wolf."

De wolven rennen dieper het bos in. Op de voorgrond de tekst: deze film is gemaakt in opdracht van Provincie Gelderland, Ede. Een productie van Luc Enting films.