Natuurbescherming: beschermde soorten, ontheffing

De Wet natuurbescherming beschermt bepaalde planten- en diersoorten, onder andere door een verbod op het verstoren of beschadigen van beschermde soorten, zoals steenuil, vleermuis, gierzwaluw, otter. Als u een activiteit wilt uitvoeren waarbij u de wet overtreedt, dan kunt u een ontheffing bij ons aanvragen.

Voorwaarden

U ontvangt een ontheffing als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • u neemt maatregelen om overtredingen zoveel mogelijk te voorkomen
 • de activiteit dient een belang dat in de wet is opgenomen, bijvoorbeeld: volksgezondheid, veiligheid, natuurbescherming, onderzoek en onderwijs, een dwingende reden van openbaar belang, ruimtelijke inrichting.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

 • natuurtoets met beschrijving van de activiteit en een beoordeling van de effecten op de beschermde soorten. Een toelichting op wat u in de natuurtoets moet beschrijven, vindt u in de bijlage van het aanvraagformulier
 • lijst met soorten waarvoor u de ontheffing aanvraagt
 • u ondertekent de aanvraag of iemand die u hiervoor heeft gemachtigd. Indien een gemachtigde ondertekent, stuurt u de machtiging als bijlage mee.

Ontheffing aanvragen

U kunt uw ontheffing aanvragen met het webformulier Wet Natuurbescherming Ontheffing beschermde soorten. Dit webformulier kunt u gebruiken als u een postadres in Nederland heeft. Woont u in het buitenland? Vraag dan het aanvraagformulier op. Dat doet u door contact met ons op te nemen via het vragenformulier of telefoonnummer +31 26 359 99 99.

Na het invullen van het webformulier ondertekent u deze door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Voor het toevoegen van bijlagen kunt u via het formulier gebruik maken van de uploaddienst Wetransfer.

Doet u als gemachtigde een vergunningaanvraag of melding? Dan bent u verplicht het door de aanvrager/melder ondertekend machtigingsformulier (PDF 133 kB) bij de aanvraag/melding te voegen.

Tijdpad en kosten

Wij hebben 20 weken nodig om uw ontheffing in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer.

Als u deze ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2021.

Afhandeling ontheffing

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

 • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
 • we beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
 • u krijgt schriftelijk bericht als uw aanvraag niet compleet is. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
 • we publiceren het ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. We maken het besluit definitief en betrekken daarbij eventueel ingediende zienswijzen 
 • wij publiceren het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen 
 • het is mogelijk dat tijdens de activiteit toezicht door ons plaatsvindt.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.