Natuurbescherming: beschermde soorten, ontheffing

De Wet natuurbescherming beschermt bepaalde planten- en diersoorten, onder andere door een verbod op het verstoren of beschadigen van beschermde soorten, zoals steenuil, vleermuis, gierzwaluw, otter. Als u een activiteit wilt uitvoeren waarbij u de wet overtreedt, dan kunt u een ontheffing bij ons aanvragen.

Voorwaarden

U ontvangt een ontheffing als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • u neemt maatregelen om overtredingen zoveel mogelijk te voorkomen
 • de activiteit dient een belang dat in de wet is opgenomen, bijvoorbeeld: volksgezondheid, veiligheid, natuurbescherming, onderzoek en onderwijs, een dwingende reden van openbaar belang, ruimtelijke inrichting.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

 • natuurtoets met beschrijving van de activiteit en een beoordeling van de effecten op de beschermde soorten. Een toelichting op wat u in de natuurtoets moet beschrijven, vindt u in de bijlage van het aanvraagformulier
 • lijst met soorten waarvoor u de ontheffing aanvraagt
 • u ondertekent de aanvraag of iemand die u hiervoor heeft gemachtigd. Indien een gemachtigde ondertekent, stuurt u de machtiging als bijlage mee.

Ontheffing aanvragen

U kunt uw ontheffing  aanvragen met het aanvraagformulier (PDF 150 kB).  

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
ter attentie van Afdeling VVHH / VV
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Wij hebben 20 weken nodig om uw ontheffing in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer.

Als u deze ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2018.

Afhandeling ontheffing

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

 • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
 • we beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
 • u krijgt schriftelijk bericht als uw aanvraag niet compleet is. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
 • we publiceren het ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. We maken het besluit definitief en betrekken daarbij eventueel ingediende zienswijzen 
 • wij publiceren het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen 
 • het is mogelijk dat tijdens de activiteit toezicht door ons plaatsvindt.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.