Toegankelijkheid

De provincie Gelderland wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website (gelderland.nl) zodat deze voldoet aan overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 (niveau AA).

Webrichtlijnen

Het doel van de Webrichtlijnen is dat de website toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:

  • de webpagina’s zijn zo geschreven dat zo veel mogelijk mensen begrijpen wat er staat
  • video’s voldoen aan de Webrichtlijnen, zodat mensen met een visuele of taalbeperking ze ook kunnen bekijken
  • de website is met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, ook met aangepaste apparatuur.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

Sinds 2016 werkt de provincie Gelderland aan de website zodat deze op elke pc, tablet of smartphone is te gebruiken. Daarnaast herschrijft de webredactie alle webpagina’s volgens de webrichtlijnen naar een eenvoudiger taalniveau (B1). We zijn doorlopend bezig met het in orde maken van de volgende zaken:

  • de webformulieren voldoen aan de webrichtlijnen
  • de interactieve kaarten zijn te gebruiken op zowel pc, tablet als smartphone
  • een groot deel van de PDF’s die op de website staan, zijn niet toegankelijk. Vanaf oktober 2017 voldoen zoveel mogelijk nieuwe PDF’s aan de Webrichtlijnen
  • de systemen van de provincie Gelderland waar we naar verwijzen, voldoen aan de toegankelijkheidseisen een onafhankelijke partij controleert de website op toegankelijkheid.

PDF-bestanden

De Webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF-bestanden. De provincie Gelderland kan op dit moment niet garanderen dat alle PDF’s op de website aan de Webrichtlijnen voldoen. Sinds oktober 2017 bieden we nieuwe PDF’s zoveel mogelijk toegankelijk aan.

De provincie Gelderland past vanwege hoge kosten in eerste instantie niet de oude PDF’s aan. Wel bieden we de mogelijkheid om PDF’s op verzoek toegankelijk te maken. Neem hiervoor contact met ons op via het vragenformulier of telefoonnummer 026 359 99 99.

Excelbestanden

Ook aan Excelbestanden stellen de Webrichtlijnen hoge eisen. De Excelbestanden op de website van de provincie Gelderland zijn niet toegankelijk. We brengen de mogelijkheden in kaart om de Excelbestanden toegankelijk aan te bieden. Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze documenten? Geef het aan ons door.

Oude content

Oude versies van pagina’s, documenten en teksten van de website blijven vanuit een archieffunctie beschikbaar. We passen deze niet met terugwerkende kracht aan. Dit betekent dat sommige bezoekers deze informatie niet kunnen gebruiken. Als u informatie uit het archief wilt gebruiken die voor u niet toegankelijk is, kunt u contact met ons opnemen.

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door. Wilt u de link naar de webpagina vermelden waar u het probleem bent tegengekomen?

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over de webrichtlijnen.